Jak pracuję

Newsletter

Warsztaty i szkolenia                                                                              

Warsztaty i szkolenia – oprócz oferty terapeutycznej, prowadzę również warsztaty i szkolenia z zakresu treningu interpersonalnego, rozwoju osobistego, rozwoju kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia dla pracowników placówek terapeutycznych.