Psychoterapeutka - Barbara Michno-Wiecheć                                                                             

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podczas studiów w Lublinie odbyłam roczny staż w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Oddziale Dzieci i Młodzieży. Uzyskałam dyplom psychoterapeutki psychodynamicznej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia warsztatów i szkoleń.

Dzięki wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowemu uzyskanemu w różnych miejscach, miałam możliwość uczyć się teorii i praktyki zawodów psycholożki i psychoterapeutki z wielorakich perspektyw. Ciekawość drugiego człowieka, ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na ważne życiowe pytania przez kilkanaście lat mojej pracy przywiodły mnie na trudny, wymagający i ekscytujący grunt psychoterapii psychoanalitycznej.


Od kilku lat pracuję jako psychoterapeutka psychoanalityczna i podążając tą drogą rozpoczęłam naukę w całościowym czteroletnim Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej prowadzonym przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej (szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej). Jestem w trakcie certyfikacji terapeutycznej.Psychoterapeutka


Od ponad 15 lat pomagam innym w poszukiwaniach właściwej drogi do zrozumienia siebie.  Pracowałam w Poradniach Zdrowia Psychicznego prowadząc psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych w obszarach zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, pomocy osobom w kryzysie, doświadczających trudności w relacjach z bliskimi. Obecnie prowadzę prywatny Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny Drugi Brzeg w Krakowie.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkinią nadzwyczajną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W trosce o jak najlepszą opiekę psychoterapeutyczną moich pacjentów, regularnie poddaję swoją pracę superwizji u superwizorów psychoanalitycznych (indywidualnie oraz w ramach Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej), pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, biorę udział w wykładach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe.

Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny Drugi Brzeg - Kraków 

Top: Psychoterapeuta