Jak pracuję

Newsletter

Psychoterapia Psychoanalityczna


"Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja rozwojowi dzięki usuwaniu objawów i uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności. Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju." (źródło: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej).

Psychoanaliza, psychoterapia psychoanalityczna, polega na docieraniu do prawdy danego człowieka, docieraniu do tego, kim w głębi jesteśmy, na poznaniu samego siebie takim, jakim się jest. Jest to proces uświadamiania sobie tego, co dotąd było przed nim samym ukryte, jak również głębsze rozumienie tego, co świadome. W psychoterapii psychoanalitycznej ważne jest zrozumienie różnych obszarów życia pacjenta oraz tego, jak one wzajemnie na siebie wpływają. To długa i trudna droga wielu zmagań, głównie z samym sobą. Dzięki doświadczeniu psychoterapii psychoanalitycznej, można dokładnie przyjrzeć się, przeanalizować trudne zachowania, sytuacje, podjąć się zmiany i utrwalić nowe sposoby funkcjonowania.

Psychoterapia psychoanalityczna jest terapią długoterminową (trwa około 6-10 lat). Sesje odbywają się w częstotliwości 2-3 razy w tygodniu o stałych porach, terapeuta pobiera honorarium za sesje odwołane przez pacjenta. Czas trwania terapii oraz ilość sesji w tygodniu są tematem otwartym, zależą one od indywidualnej sytuacji danego pacjenta.