Terapia Małżeńska - Terapia dla Par

Terapia małżeńska i par to sposób na pomoc dwóm osobom, by mogły w bezpiecznej atmosferze przyjrzeć się temu, co dzieje się w ich związku i spróbowac poszukać jak najlepszego rozwiązania zaistniałych problemów. Najczęściej pary zgłaszają się po pomoc psychologiczną w sytuacji ostrego kryzysu, gdy trudno jest o spokojną rozmowę we dwoje - wtedy szukają pomocy z zewnątrz. Niestety, częstą realnością jest fakt, że w takich okolicznościach jedna ze stron wykazuje jeszcze inicjatywę w postaci poszukania pomocy, a druga jest sceptycznie nastawiona, zarówno do partnera, jak i terapeuty. W rezultacie, o ile już dojdzie do konsultacji z psychologiem, małżeństwo może mieć różne oczekiwania i wyobrażenia związane z pomocą terapeutyczną, inne cele takiego spotkania, co oznacza, że praca z parą wymaga szczególnego zaangażowania ze strony terapeuty i ze strony pacjentów.


Terapia Małżeńska - Pierwsze Spotkanie 


Pierwsze spotkanie małżeństwa lub pary z psychoterapeutą najczęściej polega na tym, że terapeuta zapoznaje się z problemem, który przedstawiany jest przez dwie osoby. Taka rozmowa może nieść ze sobą wiele emocji wynikających nie tylko z tego, że para przychodzi już z jakimś problemem, ale także tego, że postrzeganie, przeżywanie i opisywanie tej samej sytuacji z dwóch różnych punktów widzenia jest zazwyczaj odmienne. Strony mogą się czuć niezrozumiane przez partnera lub terapeutę, przekonane, że ich racja jest jedyną słuszną racją, że partnerowi nie zależy na budowaniu, naprawianiu relacji, ale na ostatecznym rozstaniu, a terapeuta na pewno wejdzie w sojusz z jedną ze stron przeciwko drugiemu partnerowi. Takie wątpliwości, obawy dotyczące spotkania pary z terapeutą pojawiają się bardzo często i, niestety, także często są powodem, dla którego jeden z partnerów zdecydowanie odmawia chęci współpracy.

Podobnie jak w sytuacji psychoterapii indywidualnej, jedno spotkanie terapeuty z parą to zbyt mało, by można było proponować pracę terapeutyczną. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny. W tym czasie terapeuta może zapoznać się z problemem pary, zaproponować pracę terapeutyczną lub inną formę pomocy (np. psychoterapię indywidualną dla jednego lub obu partnerów, udział w terapii grupowej).

Proponowana psychoterapia małżeńska i psychoterapia par jest krótkoterminowa, co oznacza, że zadaniem psychoterapeuty jest wskazanie i uświadomienie parze problemu, pokazanie możliwych rozwiązań, wzmocnienie silnych stron pary, koncentracja na zaangażowaniu i wspólnej pracy małżonków, ewentualne pokierowanie do dalszej indywidualnej pracy terapeutycznej. terapia par koncentruje się na tym, co dzieje się w relacji dwojga osób. Czasami pomoc psychologiczna małżeństwom wystarcza. Jednak czasami bywa tak, że trzeba sięgnąć głębiej, że problem w relacji małżeńskiej ma swoje źródło w dalszej przeszłości, co warto przepracować na indywidualnej psychoterapii.Psychoterapia Małżeństw Skierowana jest do Par Przeżywających Problemy Typu:


Ważne informacje:

Psychoterapia mażłeńska i par odbywa się z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Pierwsze dwa lub trzy spotkania to konsultacje psychologiczne, z uwagi na specyfikę pracy trwające do 90 minut. Kolejne spotkania, po ustaleniu kontraktu terapeutycznego, trwają 60 minut. Terapeuta prowadzący spotyka się z parą, co oznacza, że zarówno podczas konsultacji, jak i spotkań terapeutycznych nie jest możliwe indywidualne spotkanie terapeuty z jednym z małżonków, wszystkie rozmowy odbywają się w pełnym składzie (małżeństwo/para i terapeuta). Szczegóły dotyczące kosztów spotkań znajdują się w cenniku.