Jak pracuję

Newsletter

Projekt "Wakacje z Terapią Psychodynamiczną"

Gabinet Psychologiczny Drugi Brzeg zaprasza studentów III-V roku psychologii do wzięcia udziału w projekcie "Wakacje z terapią psychodynamiczną" prowadzonym przez Barbarę Michno-Wiecheć.

Warsztatem otwierającym cykl czterech spotkań będzie "Dążenie do powtórzenia traumy w rozumieniu psychoterapii psychodynamicznej". Celem warsztatu będzie przybliżenie uczestnikom wstępnego rozumienia psychodynamicznego podejścia do pacjenta oraz głównych mechanizmów istniejących w relacji terapeutycznej. Dla pełnego zrozumienia prezentowanych treści, wprowadzenie teoretyczne dopełni omówienie studium przypadku oraz mozliwość spróbowania własnych sił w roli psychoterapeuty.

Pierwszy warsztat odbędzie się w sobotę, 5 lipca 2014r.w godzinach 10-14 w siedzibie Gabinetu Psychologicznego Drugi Brzeg w Krakowie przy ul. Madalińskiego 17/7. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 16 osób. Inwestycja - 200zł płatne w dniu wartsztatu, 150zł płatne do 28 czerwca 2014r. Zapisy trwają do 28 czerwca 2014r.

Ważna informacja: Projekt "Wakacje z terapią psychodynamiczną" kierowany jest wyłącznie do studentów psychologii. Ze względu na specyfikę prezentowanych treści oraz zachowanie zasad etyki zawodowej, Uczestników warsztatu proszę o możliwość wglądu w dokument potwierdzający aktualne odbywanie studiów psychologicznych.

Terminy pozostałych warsztatów: 26 lipca 2014r., 30 sierpnia 2014r. oraz 27 września 2014r. Wkrótce więcej informacji dotyczących pozostałych warsztatów.

Serdecznie zapraszam
Barbara Michno-Wiecheć