Bezsenność - Leczenie Bezsenności

Bezsenność pierwotna występuje wtedy, gdy trwa co najmniej przez miesiąc i nie jest spowodowana chorobą somatyczną, zażywaniem środków psychoaktywnych, zaburzeniami psychicznymi.

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu, polega na zmniejszeniu ilości i pogorszenia jakości snu, pomimo dostatecznej długości snu. Osoby cierpiące na bezsenność mają trudności w zaśnięciu, często i przedwcześnie się budzą. Jest ona przyczyną przeżywania dużego dyskomfortu w funkcjonowaniu fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i społecznym.

1. Przyczyny Bezsenności:

Zaburzenia snu mogą być spowodowane zwykle jednym lub kilkoma czynnikami, często powiązanymi ze sobą. Łączą się z aktualną sytuacją życiową, przeżywanymi trudnościami natury emocjonalnej, mogą być efektem głębszych zaburzeń. Do najważniejszych przyczyn bezsenności należą:
 • nieprawidłowa higiena snu,
 • choroby somatyczne,
 • zażywanie substancji psychoaktywnych,
 • trudne sytuacje życiowe takie jak:
 • kryzys małżeński,
 • kryzysy życiowe,
 • rozwód,
 • zespół stresu pourazowego,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • problemy w pracy, 

Zaburzenia snu występują również jako jeden z głównych objawów w zaburzeniach afektywnych i lękowych, między innymi  w:
 • depresji, depresji maskowanej, depresji dwubiegunowej,
 • manii,
 • fobiach,
 • napadach paniki,
 • zaburzeniach adaptacyjnych.

2. Skutki Bezsenności

Bezsenność jest przyczyną przeżywania dużego dyskomfortu w funkcjonowaniu fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i społecznym. Wpływa znacząco na pogorszenie jakości życia. Do jej skutków należą:
 • pogorszone samopoczucie,
 • trudności z pamięcią i koncentracją uwagi,
 • rozdrażnienie,
 • brak motywacji do pracy,
 • poczucie odrealnienia,
 • popadanie w konflikty interpersonalne,
 • wycofanie z relacji społecznych.

Leczenie Bezsenności

Najbardziej popularną metodą leczenia bezsenności jest leczenie farmakologiczne. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że przyczyny bezsenności w dużej mierze wiążą się z życiem psychicznym, warto przyjrzeć się różnym obszarom swojego życia, aby dotrzeć do źródła bezsenności.
Top: Leczenie bezsenności