Terapia dla Osób Współuzależnionych - Terapia Współuzależnień


Czym jest Współuzależnienie

Syndrom współuzależnienia występuje na ogół u żon alkoholików (lub osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych, hazardu). Ale nie wystarczy związać sie z alkoholikiem, by ujawniły się cechy współuzależnienia. Badania pokazują, iż osoba, która wchodzi w bliską relację z osobą uzależnioną, często sama w swoim dzieciństwie nie miała zaspokojonej potrzeby bliskości, opiekuńczości, mogła doświadczać różnego rodzaju nadużyć. Takie okoliczności wywołują w niej zaniżone poczuce własnej wartości, brak umiejętności w wyznaczaniu granic psychologicznych, tendencje do popadania w skrajności w emocjach, zachowaniu, podejmowanych decyzjach. Na bazie trudnych doświadczeń z dzieciństwa kobieta (współuzależnione są w większości kobiety, chociaż nie jest to regułą) w nieświadomy sposób wybiera sobie na partnera takiego mężczyznę, który nieświadomie wpisze się w jej sposób funkcjonowania. Jak widać, problem współuzależnienia nie jest jednoznaczny i koniecznie trzeba się mu przyjrzeć z różnych perspektyw. Podobnie jak u osób z syndromem DDA, osoby z syndromem współuzależnienia charakteryzują sie określonym zespołem cech osobowości, które wpisują się w funkcjonowanie i życie z osobą uzależnioną.

 

Najważniejsze Cechy Osoby Współuzależnionej:

emocjonalne:

 • możliwe występowanie zaburzeń lękowych (często psychosomatycznych) i depresyjnych
 • labilność emocjonalna,
 • brak zaufania do siebie,
 • zaniżanie własnej wartości, 
 • tendencje narcystyczne (wzrost poczucia własnej wartości na bazie dewaluacji drugiej osoby),
 • brak umiejętności stawiania granic, brak asertywności, 
 • uległość, pasywność, 
 • niechęć do podejmowania aktywności związanej z własnym rozwojem,
 • skrajne reakcje emocjonalne, 
 • kompulsywne zachowania,
 • obsesje
 • sztywność lub rozrzutność finansowa,
 • częste uczucie strachu, gniewu, złości, 
 • tendencje do użalania się nad sobą, 
 • poczucie bycia ofiarą
 • powracanie do trudnych wydarzeń, rozpamiętywanie, analizowanie bez subiektywnej możliwości zmiany sytuacji,
 • tendencje do moralizowania,
 • brak umiejętności zaspokajania swoich dorosłych potrzeb,
 • poczucie beznadziei, bezradności, 
 • usprawiedliwianie własnej bierności sytuacją uzależnienia partnera,
 • brak umiejętności podejmowania decyzji pomimo świadomości dotyczącej zaistniałej sytuacji,
 • zachowania autoagresywne i biernoagresywne,


w relacjach z innymi ludźmi:

 • unikanie kontaktów z innymi, izolacja,
 • silna kontrola nad innymi,
 • kłopoty w komunikowaniu swoich emocji, potrzeb, oczekiwań, 
 • tendencje do obwiniania innych, zrzucania odpowiedzialności na innych za własną sytuację, 
 • nieufność,
 • problemy seksualne.

 

Psychoterapia Współuzależnień


Na podstawie wyżej wymienionych cech można powiedzieć, że terapia dla osób współuzależnionych jest długim i trudnym procesem. Nie można oddzielić tego, że osoba współuzależniona doświadcza jednocześnie problemów ze sobą i z najbliższą osobą. Te dwa obszary mają na siebie silny wpływ i trzeba je rozumieć w sposób całościowy. Terapia osób współuzależnionych często rozpoczyna się od interwencji dotyczącej konkretnej sytuacji, zwłaszcza gdy uzależnienie partnera przybiera na sile, gdy dochodzi do kolejnych nawrotów. Z czasem okazuje się, że uzależnienie to problem, ktory dotyka nie tylko osobę uzależnioną, ale także pozystałych członków rodziny, którzy wyuczyli się funkcjonowania według rytmu picia jednego z domowników. Syndrom współuzależnienia jest podobny do syndromu DDA pod tym względem, iż uzależnienie można traktować jako objaw, a często pod tym problemem znajdują się trudności dotyczące osobowości osoby współuzależnionej (czyli zespół charakterystycznych cech powstałych w jej dzieciństwie).

 

Jak Wygląda Terapia dla Osób Współuzależnionych


Terapia osób z syndromem współuzależnienia polega na spotkaniach indywidualnych lub grupowych z psychologiem - terapeutą uzależnień. W formie indywidualnej jest to terapia krótkoterminowa, na spotkania w terapeutycznej grupie wsparcia można uczęszczać przez dłuższy czas. Biorąc pod uwagę złożonośc problematyki współuzależnień, często po przebyciu terapii u terapeuty uzależnień osoby decydują się na pogłębioną terapię wglądową, dotyczącą pracy nad zmianą/leczeniem zaburzeń osobowości.