Syndrom DDD Objawy i Terapia


Syndrom DDD, czyli Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej, to zespół cech i zachowań, które powstały w dzieciństwie na skutek długotrwałych okoliczności, w których rodzina nie spełniała swoich podstawowych zadań wobec dziecka, czyli opiekuńczości i wychowania. Nie są to wyłącznie rodziny z problemem alkoholowym (chociaż faktycznie ten model rodziny dysfunkcyjnej występuje najczęściej).

Rodzina dysfunkcyjna to taka, w której ma miejsce:

Wszyscy możemy przyznać, iż w rzeczywistości nie istnieją rodziny idealne, jednak rodzinę dysfunkcyjną charakteryzuje kilka istotnych cech:

Rodzina funkcjonuje według tych mechanizmów powodując u dziecka straty w obszarze emocjonalnym. Najczęściej w takich rodzinach dziecko ratuje system wcielając się w określone role narzucone i konieczne do scalania rodziny, a są to:

 • kozioł ofirany - czyli dziecko sprawiające problemy wychowawcze, na którym można wyładowywać negatywne emocje, obwiniać za problemy w rodzinie,
 • bohater rodzinny - świetny uczeń, zawsze pomocne dziecko w domu, nie sprawiające kłopotów, którym można sie pochwalić utrzymując iluzję idealnej rodziny,
 • powiernik - któremu (najczęściej matka) opowiada o szczegółach problemów w domu, podkreśjąc jego wyjątkowość, zaprzeczając potrzebie znalezienia sobie powiernika w osobie dorosłej, spoza rodziny,
 • sojusznik - dziecko, które pełni rolę mediatora pomiędzy skłóconymi rodzicami.


Syndrom DDD - Objawy

Funkcjonowanie Emocjonalne

 • ciągłe poczucie niepokoju, napięcia emocjonalnego, 
 • smutek, 
 • drażliwość, 
 • problemy z koncentracją, 
 • poczucie pustki,
 • nadmierne zamartwianie się o przyszłość, 
 • wyczekiwanie negatywnych konsekwencji podejmowanych aktywności, 
 • poczucie wstydu, 
 • niskie poczucie własnej wartości, 
 • niskie poczucie kompetencji (przy częstym jednoczesnym odnoszeniu sukcesów w sferze zawodowej),
 • tendecja do unikania ryzyka związanego z rozwojem umiejętności, 
 • przekonanie o samowystarczalności,
 • obawa przed popełnieniem błędu (będąca powodem wycofania),
 • sztywność dotycząca interpretacji emocji i zachowań swoich i innych ludzi, 
 • dodatkowo mogą występować objawy somatyczne, takie jak w przypadku zaburzeń lękowych,


Funkcjonowanie DDD w Relacjach z Innymi

 • brak umiejętności rozmawiania z innymi o własnych emocjach,
 • lęk przed wchodzeniem w związki,
 • trudności w budowaniu trwałych relacji partnerskich,
 • wysoki współczynnik rozwodów,
 • brak satysfakcji płynącej z bycia w bliskiej relacji,
 • trudności w odnalezieniu się w roli rodzica,
 • brak umiejętności komunikacji interpersonalnej, 
 • kłopoty z rozwiązywaniem konfliktów z innymi.

Osoba z Syndormem DDD bardzo często ma problemy w ułożeniu sobie życia z partnerem. Jeśli wchodzi w bliskie relacje, często towarzyszą temu lęk przed małżeństwem i założeniem rodziny, nieufność, potrzeba kontrolowania sytuacji, potrzeba tworzenia idealnych związków. Osoby z DDD, często na przekór starają się za wszelką cenę nie dopuścić do powtórzenia w swoim życiu rodzinnej historii, zdobywają świetne wykształcenie, osiągają sukcesy w pracy, realizują swoje pasje. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że ich życie w niczym nie przypomina realiów, w których zostali wychowani. Nic bardziej mylnego. Syndrom DDD polega na tym, że osoby mają silną potrzebę powtarznia emocjonalnych doświadczeń z dzieciństwa. Jeśli są w związku, często prowokują różne sytuacje, aby doświadczyć tych samych emocji, do których są przyzwyczajeni, co daje im poczucie kontoli, jak również bezradności (bez względu na to co zrobię, i tak nie będę szczęśliwy), co z kolei prowadzi do poczucia samotności.


Leczenie - Terapia Syndromu DDD

Osoby z DDD najczęściej zgłaszają się po pomoc, gdy zauważają, że w ich relacjach z innymi doświadczają pustki, gdy nie mogą się w pełni zaangażować w związek, gdy przez wiele lat trudno im się zdeklarować, sformalizować relację. Obszarem ich problemów są również niepokojące stany emocjonalne, często pojawiające się w sytuacjach, gdy pomimo starań, nie mogą powtórzyć rodzinnej gry, czyli gdy partner nie daje się skontrolować, gdy osiągają sukces, gdy czują, że mogą się w końcu zrealizować na różnych płaszczyznach, gdy pomimo sukcesów w wielu sytuacjach ustawiają siebie w roli ofiary, gdy sabotują swoje działania, gdy nie pozwalają sobie na przeżywanie przyjemności, gdy pojawiają się u nich somatyzacje. Wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej jest podstawą to tworzenia się różnego rodzaju zaburzeń osobowości.
Leczenie Syndromu DDD to psychoterapia polegająca na przepracowaniu trudnego wzorca, nauczenie się funkcjonowania w roli pozbawionej silnego poczucia winy, misji ratowania innych, nieustannych ucieczek, unikania, konieczności bezwarunkowej lojalności.