Rozwód - Psychologiczne Przyczyny Rozwodów


Statystyki rozwodowe są nieubłagane. Średnio co czwarte małżeństwo się rozwodzi, w większości są to pary z co najmniej jednym dzieckiem, które spędziły ze sobą około 5-7 lat w formalnym związku. Zwykle powodem rozwodu jest zdrada, alkoholizm i niedopadowanie charakterów, jednak przyczyn tych jest o wiele więcej. Rozstanie małżonków to nie tylko sprawa pomiędzy mężem i żoną, ponieważ dotyczy również dezorganizacji świata dzieci, które nie wiedzą dlaczego ich dotychczasowe życie ulega radykalnej zmianie. Takie rozstanie niesie ze sobą konsekwencje na różnych płaszczyznach życia dla wszystkich członków rozbitej rodziny.


Główne Przyczyny Rozwodów


Wśród głównych powodów rozstania się małżonków można wymienić te 3-4 najważniejsze, które zwykle są podawane w formalnych pismach. Jednak doświadczenie terapeutyczne pokazuje, że przyczyn rozwodów jest wiele, jak również można zauważyć, iż są one ze sobą w różny sposób połączone tak, iż trudno czasami podać tę jedną najważniejszą.

Psychologiczne:

 • poważne kryzysy małżeńskie,
 • niezgodność charakterów, 
 • zdrada,
 • trwały związek emocjonalny z inną osobą, 
 • wiadomość o dziecku z innym partnerem,
 • choroba somatyczna, niepełnosprawność (współmałżonka lub dziecka),
 • choroba psychiczna (schizofrenia),
 • zaburzenia emocjonalne:
- zaburzenia lękowe (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie),
- zaburzenia depresyjne (depresja dwubiegunowa),
- zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia),
- zaburzenia osobowości (osobowość borderline, histrioniczna, narcystyczna),
 • brak umiejętności komunikowania i zaspokajania własnych potrzeb i oczekiwań, 
 • brak samodzielności, 
 • utrzymywanie bardzo bliskiej więzi z rodziną pochodzenia (tzw. "nieodcięta pępowina"),
 • alkoholizm, 
 • współuzależnienie,
 • przemoc w rodzinie
 • konflikty, pogorszenie relacji z innymi członkami rodziny (teściowie, dzieci z innych związków),
 • światopogląd,
 • bezpłodność, 
 • konflikty dotyczące nieuregulowanych relacji z poprzedniego małżeństwa.

Społeczne Przyczyny Rozwodów:

 • emigracja, 
 • sytuacja ekonomiczna (problemy finansowe), 
 • trwała utrata pracy, 
 • różnice w wykształceniu i możliwościach zawodowych małżonków (awanse, delegacje, prestiż, szybki rozwój kariery),
 • różnice kulturowe (związek z cudzoziemcem), 
 • powtarzanie wzorców rodzinnych.


Jak Poradzić sobie z Rozwodem


Rozwód jest trudnym wydarzeniem w życiu. Nawet jeśli dotyczy par bezdzietnych, z krótkim stażem mażłeńskim, to i tak niesie ze sobą różnego rodzaju konsekwencje natury psychologicznej i społecznej (wkrótce temat ten zostanie szerzej opisany w kolejnym artykule). Gdy w rozwód zaangażowane są dzieci (zwłaszcza małe), można przypuszczać, że nie będzie to łatwy czas, zarówno formalnie, jak i emocjonalnie. Radzenie sobie z sytuacją rozwodu w dużej mierze zależy od jego przyczyn. Innej pomocy będzie trzeba udzielić np. kobiecie, która zdecydowała się odejść z dziećmi od uzależnionego męża, stosującego przemoc wobec rodziny, innej pomocy będzie oczekiwał zdradzony mąż, a innej zostawiona osoba dotknięta różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, które wpłynęły na jej brak umiejętności utrzymania bliskiej więzi ze współmałżonkiem.

We wszystkich tych przypadkach bardzo ważne jest wsparcie emocjonalne rodziny, zabezpieczenie finansowe, możliwość utrzymywania bliskich relacji z dziećmi, przyjaciółmi. Jednak na rózny sposób (raz lepszy raz gorszy) ludzie sobie radzą z rozwodem. Jedni preferują szybkie związanie się z inną osobą, inni topią smutki w alkoholu, inni wpadają w wir pracy i rozwój kariery. Niektórzy koncentrują się wyłącznie na dzieciach, niektórzy wyłacznie na swoim dobrostanie, a jeszcze inni popadają w skrajną rozpacz. Rozwiązaniem może być psychoterapia, nowa grupa znajomych, rozwój pasji, wyjazd za granicę. Jednak, jak widać, w oderwaniu od indywidualnej sytuacji, można mnożyć bardzo ogólnikowe przykłady radzenia sobie z rozwodem.

Dopiero głębsza wiedza na temat dokładnej historii konkretnego związku pozwoli na to, by obiektywnie spojrzeć na sukcesy i porażki danej pary oraz wstępnie ustalić powody rozstania i ewentualną propozycję pracy (indywidualnej lub małżeńskiej).