Psychoterapia Indywidualna                                                                                

Psychoterapia indywidualna jest procesem nawiązania szczególnej relacji pomiędzy pacjentem i terapeutą, mającym na celu wprowadzenie trwałych zmian w obszarze myśli, uczuć, zachowań, cech osobowości oraz zgłaszanych przez pacjenta objawów. Polega ona na bezpośrednim kontakcie pacjenta i terapeuty, to znaczy, że do jej realizacji wymagane jest osobiste spotkanie. Ważnym czynnikiem w prowadzeniu skutecznej psychoterapii jest zachowanie stałości: miejsca, czasu i osoby. Oznacza to, że psychoterapia powinna odbywać się w jednym określonym dniu tygodnia i o stałej godzinie – więcej informacji w zakładce Setting. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana osoby psychoterapeuty, jednak o tym powinien decydować terapeuta. Istotne jest, żeby wszystko, co dzieje się w relacji terapeutycznej omawiać ze swoim terapeutą, stąd bardzo niekorzystne dla pacjenta są częste zmiany osoby prowadzącej psychoterapię.   

Proponowana przeze mnie psychoterapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym - więcej informacji w zakładce Dlaczego psychoterapia psychodynamiczna.  U osób zdrowych terapia polega na podniesieniu komfortu życia i rozwoju osobistym. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają od roku do kilku lat – w zależności od potrzeb i problemów pacjenta.

Proces terapeutyczny polega na odreagowaniu przez pacjenta skumulowanych w nim emocji, negatywnych, jak i pozytywnych, omówieniu mechanizmów jakie powodują, że dana osoba wybiera pewnego rodzaju zachowania. Podczas sesji terapeuta dzieli się z pacjentem swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami w sposób profesjonalny, obiektywny i empatyczny. Terapia zwykle prowadzona jest w oparciu o ustalone ramy, czyli tzw. setting terapeutyczny oraz o zasady kodeksu zawodowego. Dzięki temu, pacjent i terapeuta mają jasność co do łączącej ich relacji oraz jej przebiegu. Główną korzyścią płynącą z psychoterapii jest to, że pacjent może w atmosferze zaufania uświadomić sobie co jest źródłem jego cierpienia, nauczyć się nowych, korzystnych dla niego sposobów wchodzenia w relacje z innymi oraz uzyskać większą satysfakcję z życia.

W zależności od długości trwania psychoterapii można wyróżnić:

 • psychoterapię krótkoterminową – trwająca do 3 lat,
 • psychoterapię długoterminową – trwającą około 6-7 lat.

W Gabinecie Psychologicznym Drugi Brzeg prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, które zmagają się z problemami typu:

 • długotrwały stres,
 • problemy emocjonalne,
 • konflikty wewnętrzne,
 • trudności z własną autonomią i asertywnością,
 • poczucie niezadowolenia z siebie i własnych możliwości,
 • trudności w relacjach z bliskimi,
 • agresja i przemoc w rodzinie,
 • depresja i zaburzenia nastroju,
 • dolegliwości psychosomatyczne,
 • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość,
 • problemy związane z menopauzą,
 • trauma, żal po stracie: żałoba, utrata pracy,
 • rozwód, kryzysy małżeńskie,
 • długotrwała samotność,
 • trudności związane z płodnością: dylematy macierzyńskie, kłopoty z zajściem w ciążę, poronienia, depresja poporodowa,
 • prowadzę terapeutycznie osoby zainteresowane rozwojem osobowości.

Po zebraniu wstępnego wywiadu może się okazać, że przed rozpoczęciem psychoterapii poproszę Cię o konsultację u innego specjalisty: psychiatry, neurologa, lekarza rodzinnego, psychologa, który przeprowadzi testy specjalistyczne lub terapeuty uzależnień. Ma ona na celu potwierdzenie bądź wykluczenie możliwych zaburzeń psychicznych, somatycznych, mikrouszkodzeń centralnego układu nerwowego oraz określenie stopnia uzależnienia. Jeśli zaproponuję Ci taką konsultację, to znaczy że jest ona niezbędna w ustaleniu dalszej formy pracy terapeutycznej, jak również określeniu ograniczeń mających wpływ na prowadzenie terapii.

Proces psychoterapii zostać zakończony przez pacjenta w dowolnym momencie. Jednak o pomyślnym przebiegu terapii i możliwości jej zakończenia decydują wspólnie terapeuta z pacjentem. Terapia uznana jest za skuteczną i zakończoną gdy:

 • ustąpiły lub uległy znacznemu złagodzeniu prezentowane przez pacjenta objawy,
 • został przepracowany przez pacjenta sposób wchodzenia i utrzymywania relacji interpersonalnych,
 • pacjent nabył nowych umiejętności wyrażania swoich stanów emocjonalnych,
 • pacjent nauczył się radzić sobie ze stratą w sposób dla niego konstruktywny,
 • pacjent ma subiektywne poczucie wyleczenia,
 • podniosła się jakość życia pacjenta,
 • pacjent nabył możliwości wyrażania siebie w sposób akceptowany i pożądany społecznie.

Jeśli odnajdujesz się w którymś z powyższych opisów, bądź zauważasz u siebie objawy opisane szczegółowo w zakładce Co leczę, zgłoś się na konsultację. Zapraszam do kontaktu osoby, które chcą skorzystać z usług świadczonych przez Gabinet Psychologiczny.

Top: Psychoterapia indywidualna