Porada Psychologiczna - Rozmowa z Psychologiem

Rozmowa z psychologiem polegająca na pomocy pacjentowi, który nie wymaga psychoterapii, w uporaniu się z konkretnymi problemami to porada psychologiczna. Czasami wystarczy rozmowa z obiektywną osobą, aby przyjrzeć się swojemu życiu z innej perspektywy. Jest to zwykle kilka spotkań, służących usystematyzowaniu i uporządkowaniu tego, co dzieje się w życiu pacjenta.

Porada skierowana jest do osób, które:

a) zmagają się z dylematami dotyczącymi ważnych życiowych spraw, takich jak:

 • wybranie kierunku studiów,
 • podjęcie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego,
 • kryzys małżeński,
 • separacja, rozwód,
 • podjęcie i zmiana pracy,
 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • narodziny dziecka,
 • decyzja o drugim lub kolejnym dziecku,
 • adopcja,
 • decyzja dotycząca przerwania ciąży,
 • decyzja dotycząca przerwania przemocy w rodzinie,
 • przerwania alkoholizmu, narkomanii, hazardu lub innego uzależnienia własnego lub bliskiej osoby,
 • zerwania bądź nawiązania kontaktu z bliską osobą,

b) mają trudności wychowawcze gdy dziecko:

 • wagaruje,
 • nie chce się uczyć,
 • trafia do subkultury młodzieżowej, sekty,
 • używa środków psychoaktywnych,
 • nie chce współpracować z rodzicami,
 • ma złe wychowanie,
 • ma dozór kuratorski,
 • ma zespół stresu pourazowego,
 • gdy występuje depresja u dzieci,
 • gdy występuje nerwica u dzieci,

c) chcą rozwiązać konflikt interpersonalny, np. w domu, w pracy, z partnerem, przyjacielem,

d) przeżywają zespół ostrego stresu,
 
e) mają kłopoty w pracy związane z:

 • mobbingiem,
 • brakiem asertywności,
 • nadmiarem obowiązków,
 • brakiem satysfakcji w pracy,
 • wypaleniem zawodowym.

f) chciałyby skorzystać rozpocząć pracę nad sobą poprzez trening interpersonalny lub warsztaty rozwoju osobistego,

g) nie są pewne czy powyższe trudności wymagają pomocy terapeutycznej, potrzebują upewnienia się, w jaki sposób można pomóc.

Porada może zostać przeprowadzona w sposób bezpośredni, czyli poprzez indywidualne spotkanie z psychologiem, lub w sposób pośredni, czyli za pomocą oferty online.

Top: Porada psychologiczna