Anoreksja - Leczenie Anoreksji

Anoreksja - jadłowstręt psychiczy - to zaburzenie odżywania polegające na tym, że osoba celowo traci na wadze oraz podtrzymuje niską wagę, przy czym spadek masy ciała wynosi ponad 15% poniżej masy prawidłowej lub oczekiwanej dla wieku. Osoby chorujące na anoreksję mają silną potrzebę kontrolowania własnego świata, potrzebę wewnętrznej czystości lub perfekcjonizmu, może dominować pragnienie bycia lekkim, pragnienie śmierci lub kary. Anoreksja najczęściej występuje przed 25 rokiem życia, 14-18 lat, może być dziedziczna, a nieleczona może prowadzić do śmierci.

1. Objawy Anoreksji

a) fizyczne:
 • wyniszczenie organizmu,
 • obrzęk dłoni i stóp,
 • meszek na twarzy i ciele,
 • znaczna utrata włosów,
 • bladość skóry,
 • podkrążone oczy,
 • krótki oddech,
 • bóle i zawroty głowy,
 • zanik miesiączki,
b) psychiczne:
 • rozdrażnienie,
 • dezorientacja,
 • zakłopotanie,
 • tendencja do izolowania się od innych ludzi,
 • bezsenność,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zwłaszcza w odniesieniu do jedzenia,
c) związane ściśle ze znacznie zwiększoną koncentracją na własnym ciele w zakresie:
 • przeżywania silnego lęku związanego z przybraniem na wadze lub otyłością, nawet jeśli osoba ma niedowagę,,
 • brakiem umiejętności prawidłowej oceny własnego ciała,
 • spożywaniem posiłków w samotności, ze wstydu przed innymi,
 • gotowaniem dla innych tzw. zdrowych posiłków, kłamaniem na temat ilości zjadanych posiłków,
 • intensywnym uprawianiem ćwiczeń fizycznych,
 • maksymalnej koncentracji uwagi na jedzeniu, kaloriach, zawartości tłuszczu w produktach. 
2. Psychiczne Przyczyny Anoreksji

Anoreksja jest chorobą o złożonej etiologii. Na jej powstanie mają wpływ czynniki biologiczne, osobowościowe, rodzinne, społeczne i kulturowe. Zwykle na anoreksję chorują kobiety, które:
 • odczuwają nieświadomy lęk przed identyfikacją z własną płcią,
 • nie zgadzają się z własną seksualnością,
 • unikają kontaktu innymi osobami, zwłaszcza z płcią przeciwną,
 • odchudzają się aby zachować sylwetkę dziecka, nie są zadowolone ze swojego wyglądu,
 • mają bardzo wysoki poziom aspiracji, niezależny od realnych możliwości,
 • mają wysoki poziom tłumionej agresji,
 • są przekonane, że szczupłą figura jest gwarantem sukcesu,
 • chcą przekonać innych o swojej wyjątkowości poprzez osiąganie sukcesu przy jednoczesnym braku pewności siebie i lęku przed porażką,
 • mają zaburzone postrzeganie własnego ciała,
 • odczuwają lęk przed dojrzewaniem i dorosłością,
 • dominującym stylem osobowości jest osobowość obsesyjno kompulsywna, histrioniczna i schizoidalna,
 • anoreksja może być objawem depresji maskowanej.


Leczenie Anoreksji

Leczenie anoreksji to przede wszystkim psychoterapia, często połączona z leczeniem szpitalnym i farmakologicznym. Ze względu na specyfikę zaburzenia, anoreksja wymaga długotrwałego, kompleksowego procesu terapeutycznego, obejmującego w niektórych sytuacjach także rodzinę osoby chorej. Anoreksja często rozpoczyna się w sposób bardzo dyskretny, może być mylona ze zwykłym stosowaniem diety odchudzającej, a osoba która na nią zapada stara się jak najdłużej ukryć jej objawy. 
Top: Leczenie anoreksji