Kryzysy Małżeńskie Objawy

Kryzys małżeński jest taką sytuacją w związku, kiedy jedna ze stron zaczyna sobie uświadamiać, że jej oczekiwania zaczynają być coraz bardziej frustrowane przez partnera, komunikacja werbalna w osobistym poczuciu nie jest możliwa, przy częstym przekonaniu, że sformalizowanie związku powoduje (w subiektywnym przeżyciu), że z tej sytuacji nie ma wyjścia poza zerwaniem relacji. Kryzysy w rozumieniu psychologicznym są doskonałą okazją do zmiany, a co za tym idzie – do rozwoju. Większość ludzi uważa jednak, że jeśli daną relację dotyka kryzys, to jedynym słusznym rozwiązaniem jest rozstanie.


Przyczyny Kryzysów Małżeńskich

Wynikają one w dużej mierze z braku wiedzy:

 • na temat tego, co się dzieje na danym etapie relacji, 
 • dotyczącej emocji, sposobu postrzegania problemu przez partnera
 • jak konstruktywnie wyjść z trudnej sytuacji
 • jak radzić sobie ze swoimi emocjami w taki sposób by korzystanie z nich wpływało pozytywnie na relacje z innymi

Zwykle związek/małżeństwo jest budowany z oczekiwaniem, że będzie trwał długo, a to oznacza, że dwoje osób będzie w tym czasie na różnych etapach życia psychicznego – zarówno osobno, jako indywidualności, a także razem, jako para. Jeśli para nie ma takiej świadomości, musi liczyć się z tym, że każda, nawet najmniejsza różnica zdań może prowadzić do ostrych konfliktów i kryzysów spowodowanych subiektywnym poczuciem ataku na poczucie własnej wartości oraz autonomię partnerów.


Kryzysy Małżeńskie Objawy

 • rozluźnienie więzi emocjonalnej,
 • rozmowy dotyczące formalnych, organizacyjnych spraw, 
 • coraz rzadsze spędzanie wspólnego czasu, 
 • unikanie obecności partnera sam na sam,
 • unikanie kontaktów intymnych, 
 • wzajemne rozdrażnienie,
 • tendencje do obwiniania partnera za wszelkie, drobne nieporozumienia, 
 • brak zainteresowania sprawami partnera,
 • kontaktowanie się z partnerem za pośrednictwem osób trzecich (najczęściej dzieci),
 • samodzielne podejmowanie decyzji, bez uwzględniania potrzeb i oczekiwań małżonka,
 • unikanie rozmów dotyczących ważnych spraw, planów życiowych.


Rodzaje Kryzysów Małżeńskich

 1. Kryzys w pierwszych 3 latach małżeństwa – gdy zaczynają uświadamiać sobie że małżonek jest zupełnie inną osobą, niż w czasie narzeczeństwa. Nagle zaczynają przeszkadzać zachowania, wypowiedzi, które dotąd były traktowane z entuzjazmem lub jako neutralne. Bałaganiarstwo dotąd przeżywane jako słodkie roztargnienie teraz zaczyna wywoływać frustrację i poczucie, że partner wykorzystuje drugą osobę, robi to złośliwie. Słowem, ludzie przestają patrzeć na druga osobę przez różowe okulary, zaczyna coraz bardziej dochodzić do świadomości realizm codzienności.
 2. Kryzys związany z pojawianiem się pierwszego dziecka - bardzo często jest to jeden z poważniejszych kryzysów, zwłaszcza, gdy wiadomość o dziecku jest zaskoczeniem lub pojawia się w momencie gdy jedno z małżonków ma ambitne plany dotyczące rozwoju zawodowego. Jest to moment, gdy własne pragnienia i oczekiwania muszą zostać w pewien sposób sfrustrowane dołączeniem do pary kolejnej osoby, całkowicie zależnej od swoich opiekunów. W tym czasie także często pojawiają się często nieporozumienia dotyczące wzajemnych oczekiwań małżonków, nieomówionych wyobrażeń, konkretnych planów.
 3. Kryzys związany z kolejnymi dziećmi – zwłaszcza gdy jest niewielka różnica wieku pomiędzy jednym a drugim dzieckiem. Często pojawia się wtedy obarczanie odpowiedzialnością jednego z małżonków, zwłaszcza gdy jedno z nich nie zdążyło powrócić do realizowania swoich potrzeb zawodowych.
 4. Kryzys wieku średniego – to osobisty kryzys rozwojowy każdego człowieka, jednak ma także przełożenie na życie w związku. Gdy dzieci osiągają już wiek przedszkolno-szkolny, są bardziej samodzielne i nie wymagają tak intensywnej jak dotąd opieki, zaczynają dochodzić do głosu własne niespełnione potrzeby i oczekiwania, jak również porównywanie się z osiągnięciami rówieśników i sprawdzanie własnej atrakcyjności (co ma miejsce na wielu płaszczyznach i nie dotyczy wyłącznie atrakcyjności fizycznej). W tym czasie 
 5. Kryzys pustego gniazda – gdy dzieci wyprowadzają się z domu, wyjeżdżają na studia, zakładają własne rodziny. Często małżonkowie dochodzą do wniosku, że nie mają o czym ze sobą rozmawiać, gdyż większość spraw, jakimi się dotąd zajmowali, to były sprawy związane z ich dziećmi. Po kilkunastu latach wspólnego życia, przebywając tylko w swoim towarzystwie traktują się wzajemnie w sposób chłodny, zdystansowany. W tym czasie najczęściej dochodzi do realizacji własnych pasji (zwykle osobno), szukanie towarzystwa nowych osób.
 6. Kryzys związany z chorobą, śmiercią małżonka – osoby wieku powyżej 60 lat coraz częściej rozmyślają o stanie własnego zdrowia, o przemijaniu. Niektórzy cieszą się jeszcze dobrą kondycją fizyczną, ale coraz bardziej dotykają je egzystencjalne myśli i lęki związane z przemijaniem. Jeśli nie ma nagłej sytuacji związanej z pogorszeniem stanu zdrowia lub śmiercią, nie wykluczone że może ona nastąpić, o czym seniorzy bardzo często myślą przygotowując siebie i innych na to, w jaki sposób chcieliby aby wyglądała ich późna starość.
 7. Kryzys związany ze zdradą – może mieć miejsce na każdym etapie związku. Niektóre okoliczności zewnętrzne niewątpliwie mogą wpływać na to, że w związku może pojawić się trzecia osoba. 
 8. Kryzys związany ze stratą (poronienie, śmierć dziecka, śmierć bliskiej osoby, aborcja, długotrwała rozłąka/emigracja) – bez względu na to, kiedy pojawia się takie trudne doświadczenie, jest ono ciosem dla obojga małżonków. Emocje jednej osoby wpływają na emocje drugiej. Gdy już wcześniej doszło go poważniejszego konfliktu czy kryzysu, takie wydarzenie jest trudną próbą związku. W zależności czego dotyczy strata, punktem zapalnym często jest szukanie winy w partnerze, obarczanie odpowiedzialnością innych osób. 
 9. Kryzys związany z sytuacją ekonomiczną – zwłaszcza narastające problemy finansowe, przedłużający się stan bezrobocia u jednego z partnerów, przy jednoczesnym spadku motywacji do szukania pracy może powodować, że konflikty w małżeństwie mogą przybierać na sile.
 10. Kryzys związany z nagłym traumatycznym wydarzeniem (wypadek, kataklizm) – czyli wydarzenia, na które trudno być wcześniej przygotowanym mogą powodować, że niezwykle trudno jest się w takiej rzeczywistości odnaleźć.
 11. Kryzys w małżeństwie bezdzietnym - to bardzo delikatna sprawa pomiędzy małżonkami, gdyż często dochodzi do niewypowiedzianych pretensji wynikających z braku możliwości prokreacyjnych. Im dłuższy jest czas bezowocnego starania się o dziecko, tym większa frustracja, oddalanie się od siebie, rozdrażenienie, niechęć do intymnych zbliżeń.
 12. Kryzys związany z długotrwałymi lub nasilającymi się objawami zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości - lęki, ciągłe obniżony nastrój, wielkie rozstania i powroty, podejrzliwość, unikanie podejmowania decyzji, nadmierna skrupulatność, perfekcjonizm czy teatralne zachowania - gdy takie stany mają miejsce często, nasilają się, a partner nie chce się leczyć lub leczenie jeszcze nie przynosi efektów, dla obojga małżonków taka sytyacja jest bardzo trudna. 


Jak Zrozumieć Kryzys

Kryzys może przynieść wiele dobrego, pod warunkiem że obie strony wspólnie ustalą, co w danej sytuacji jest przyczyną ich wzajemnych frustracji, co powoduje brak porozumienia, co może wpłynąć na polepszenie obecnego stanu. Aby jednak tego dokonać, przede wszystkim trzeba spokojnej, rzeczowej rozmowy.


Przeszkody w Rozwiązaniu

Są dwie możliwości rozwiązania trudnej sytuacji – poszukanie innych możliwości lub tkwienie w starych sposobach funkcjonowania, które wcześniej czy później doprowadzą do rozstania. Jakie są przeszkody w rozwiązywaniu kryzysów:
 • rozmowa w silnych intensywnych emocjach,
 • przerzucanie odpowiedzialności, szukanie winnego (zwykle jest nim partner),
 • uporczywe powracanie w rozmowach do zaprzeszłych konfliktów, które zostały już wyjaśnione i nie mają związku z obecną sytuacją, 
 • brak rozmowy polegającej na omówieniu problemu „tu i teraz”,
 • obrażanie się, przerywanie wypowiedzi, wychodzenie z pomieszczenia w momencie, gdy partner wypowiada swoje zdanie,
 • przekonanie, że wyjściem z kryzysu jest wyłączna zgoda na argumenty jednej ze stron,
 • brak chęci do rozwiązania trudnej sytuacji.

Rozwiązanie kryzysu w małżeństwie łączy się często z wieloma długimi rozmowami, zanim obie strony wspólnie ustalą, że doszły do momentu, w którym uzgodniły konkretne warunki i decydują się pracować nad ich przestrzeganiem. Nie jest to proste zadanie, czasem wymaga pomocy kogoś z zewnątrz (psychoterapeuty lub czasami mediatora), kto obiektywnym okiem spojrzy na ich wspólną sytuację, kto nie będzie sprzymierzeńcem jednej ze stron, kto głośno nazwie to, co ma miejsce pomiędzy dwojgiem ludzi, a czego oni sami boją się głośno powiedzieć. Kryzys w małżeństwie, wbrew pozorom, wcale nie musi oznaczać zakończenia związku. Może to być przełomowy moment, w którym stare, utarte schematy zachowania ustąpią miejsca nowej świadomości i innemu postrzeganiu siebie, drugiej osoby i otaczającego świata.