Konsultacje Psychologiczne - Spotkanie

Pierwsze spotkanie (lub kilka pierwszych spotkań) z psychologiem, to konsultacje, mające na celu ustalenie obszaru, kierunku i formy pracy terapeutycznej. W trakcie tych spotkań terapeuta zbiera wywiad, aby na tej podstawie mógł razem z pacjentem ustalić, na czym polega problem i jak można sobie z nim poradzić. Po zebraniu potrzebnych informacji, terapeuta ustala razem z pacjentem jak będzie wyglądała dalsza współpraca. Może być tak, że osoba która się do mnie zgłosi, potrzebuje porady psychologicznej, psychoterapii lub innej formy pomocy.

Konsultacje Psychologiczne - Pierwsze Spotkanie z Psychologiem

Osoba, która decyduje się na wizytę u psychologa, zwłaszcza po raz pierwszy, zwykle jest pełna obaw i wątpliwości, czy otrzyma odpowiednie wsparcie, czy jej problem zostanie poważnie potraktowany oraz czy to, o czym opowie terapeucie będzie objęte tajemnicą zawodową. Najczęściej jednak przed spotkaniem ze specjalistą pojawia się w pacjencie lęk związany z oceną ze strony terapeuty oraz lęk przed tym, że zupełnie obca osoba dowie się, jakie są słabe strony pacjenta, jego problemy, będzie często towarzyszyć w najtrudniejszych momentach życia, być może zostanie powiernikiem dawno skrywanych tajemnic. Powyższe aspekty mogą sprawiać, że pacjent odkłada konsultacje z psychologiem na później, mając nadzieję, że może problem sam się rozwiąże. Często jednak taka postawa może sprawiać, że trudności pacjenta pozostają przez długi czas bez rozwiązania lub mogą się pogłębiać, niekorzystnie wpływając na jego samopoczucie i relacje z innymi ludźmi.Top: Konsultacje psychologiczne