Zbadaj Jaki Zawód Do Ciebie Pasuje


Doradztwo zawodowe (poradnictwo zawodowe) jest to proces, w którym specjalista (często doradca zwodowy) pomaga klientowi w lepszym poznaniu swoich możliwości i zdolności, które zostaną wykorzystane na rynku pracy, a także pomaga w odnalezieniu jak najlepszego zawodu odpowiadającego predyspozycjom klienta.

Doradztwo zawodowe może być przeprowadzane na różnych etapach zatrudnienia. Może wiązać się z chęcią zdobycia przez klienta większej wiedzy o sobie, swoich predyspozycjach, jak również w momentach określonych przez sytuację życiową, stąd najczęściej ma ono miejsce:

 • po ukończeniu szkoły gimnazjalnej, 
 • w klasie maturalnej, 
 • podczas lub po ukończeniu studiów,
 • w chwili utraty pracy, 
 • w okresie wypalenia zaowodwego,
 • w momencie przekwalifikowania zawodowego,
 • w sytuacji chęci rozwoju własnej sfery zawodowej (np.otwarcie własnej działalności gospodarczej).

Na czym Polega Doradztwo Zawodowe


Doradztwo zawodowe polega na ustaleniu optymalnych dla klienta możliwości podjęcia decyzji zawodowych, przedstawieniu korzyści i trudności płynących z wyboru danego zawodu, odniesieniu się do zasobów klienta. Na podstawie rozmowy, analizy indywidualnej sytuacji życiowej oraz zbadaniu preferencji zawodowych, doradca może proponować klientowi odpowiednie stanowiska.

Jaki Zawód do Ciebie Pasuje

W momecie, gdy doradcą zawodowym jest psycholog, klient może uzyskać nie tylko pomoc w określeniu preferencji zawodowych, ale przede wszystkim rzetelne, diagnostyczne, kliniczne badanie zdolności intelektualnych i osobowościowych. Określenie tego, jaki zawód pasuje do danej osoby nie może polegać wyłącznie na tym, co ta osoba lubi. Bywają sytuacje, w których klient wybiera zawód, który mu się podoba, a który jednocześnie przewyższa jego możliwości intelektualne lub osobowościowe. W takich okolicznościach szybko dochodzi do przykrej konfrontacji, co skutkuje np. utratą roku szkolnego i koniecznością rozpoczynania nauki nowego zawodu w nowym miejscu (co rodzi kolejne frustracje, konieczność szybkiej adaptacji i inne konsekwencje). W przypadku, gdy klient określi swoją ścieżkę zawodową poniżej swoich możliwości, szybko może się okazać, że poczuje się zdegradowany, przytłoczony, nie będzie odczuwać satysfakcji plynącej ze zdobywania wiedzy i umiejętności. Ważne jest, aby przy wyborze zawodu ustalić optymalną ścieżkę, czyli "uszytą na miarę danej osoby", tak aby uniknąć przykrych konsekwencji i jak najlepiej wykorzystać najmocniejsze cechy klienta.

Korzyści z Doradztwa Zawodowego u Psychologa

Wyłącznie psycholog uprawniony jest do przeprowadzenia badań inteligencji i osobowości, a to oznacza, że ogólnodostępne testy mają na celu jedynie badanie preferencji, kierunku zainteresowań, lecz przede wszystkim nie są testami klinicznymi. Badanie u psychologa pozwala rzetelnie określić mocne i słabe strony klienta pod względem jego możliwości intelektualnych i osobowościowych. To oznacza, że doradca, który jest psychologiem pomoże wybrać zawód odpowiedni do indywidualnych cech klienta, w którym dana osoba będzie mogła:

 • doskonalić i rozwijać swoje zdolności intelektualne i osobowościowe, 
 • rozwijać własny potencjał zawodowy,
 • wzmacniać poczucie własnej wartości i skuteczności,
 • odczuwać satysfakcję płynącą z pracy zawodowej, 
 • tworzyć pozytywne i satysfakcjonujące relacje prywatne i zawodowe,
 • unikać/radzić sobie z sytuacją wypalenia zawodowego.

 

Jaki Zawód Wybrać po Gimnazjum

Nie zawsze wybór zawodu idzie w parze z tymi możliwościami, co często przynosi dość trudne i kosztowne konsekwencje. Ma to miejsce zwykle wtedy, gdy na początku wyboru drogi zawodowej gimnazjalista (lub maturzysta) wybiera szkołę/zawód, który wcześniej wybrali mu rodzice według swoich własnych upodobań.

Skutki takich decyzji ponosi uczeń (student) na wielu płaszczyznach życia, a sa nimi:

Jeśli są Państwo zainteresowani badaniami psychologicznymi dotyczącymi doradztwa zawodowego w Gabinecie Psychologicznym Drugi Brzeg, zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z przebiegiem badania.