FAQ - Co Należy wiedzieć

1. Poradnik Pacjenta
    
Decyzja dotycząca rozpoczęcia psychoterapii wiąże się z wybraniem dla siebie odpowiedniego psychoterapeuty. Psychoterapia, bez względu na to czy jest krótko- czy długoterminowa i jakim nurcie jest prowadzona, to proces, podczas którego oczekujemy od terapeuty rzetelnej pomocy. Ponieważ nie każdy psycholog jest psychoterapeutą, jak również nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem, psychiatrą lub pedagogiem, podczas pierwszej wizyty, warto zapytać terapeutę o to:
 • jaki ukończył kierunek studiów
 • jaki nurt psychoterapii reprezentuje
 • jaką ukończył szkołę psychoterapii
 • czy jest certyfikowanym terapeutą lub czy przygotowuje się do uzyskania certyfikatu
 • czy superwizuje swoją pracę
 • czy przynależy do towarzystw skupiających psychoterapeutów.
Każdy terapeuta ma obowiązek udzielić pacjentowi powyższych informacji na swój temat. Zwykle terapeuci umieszczają je na swoich stronach internetowych, więc przed zgłoszeniem się na konsultację można zapoznać się z zawodową sylwetką wybranego psychoterapeuty. Taka wiedza pozwoli Państwu mieć pewność, że trafiliście do osoby, która jest odpowiednio przygotowana merytorycznie i zawodowo do tego, by zajmować się psychoterapią.


2. Dlaczego psychoterapia psychodynamiczna

Jak to się stało znów straciłem pracę? Po co mi kolejny rozwód? Jak zaradzić powtarzającym się  konfliktom małżeńskim? Jak wyjść z nawracającej depresji i kryzysu? Co zrobić, gdy ogarnia mnie wewnętrzna pustka? Dlaczego znów rzuciła mnie dziewczyna? Jak poradzić sobie po stracie? Można w takich sytuacjach szukać pomocy w różnych miejscach, począwszy od wróżki, skończywszy na mediacjach. Jednakże wszystkie te pytania mają jedną wspólną płaszczyznę, mianowicie powtarzalność. I, o ile czasami konieczna jest szybka interwencja, o tyle warto się na dłużej zatrzymać nad tym, co tak naprawdę sprawia, że raz po raz wchodzisz w te same schematy zachowań.

Dlaczego właśnie psychoterapia psychodynamiczna? Ponieważ jest to sprawdzony sposób na odkrycie i przepracowanie tego, co ogranicza, nie pozwala w pełni cieszyć się życiem, rujnuje związki i niekorzystnie wpływa na samopoczucie. Dzięki temu, że jest to terapia trwająca zwykle kilka lat, mogę wspólnie z pacjentem przyjrzeć się dokładnie jego trudnościom, a bazując na relacji terapeutycznej, mogę pomóc pacjentowi zmienić dotychczasowy sposób nawiązywania bliskości z innymi.

Psychoterapia psychodynamiczna powstała w oparciu o teorię psychoanalityczną, w myśl której przyczyną objawów są nieuświadomione popędy dające w efekcie objawy neurotyczne. Według podejścia psychodynamicznego, to co ogranicza swobodę funkcjonowania w codziennym życiu ma swoje podłoże w dzieciństwie. Znaczącą rolę w terapii odgrywają: nieświadomość, zarówno pacjenta jak i terapeuty, sposób, w jaki budowane są relacje z innymi ludźmi, rola i rozwój wewnątrzpsychicznych konfliktów, mechanizmy obronne stosowane w celu ich uniknięcia. Bazą do prowadzenia terapii jest relacja terapeutyczna pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem, jej regularne omawianie i tworzenie wzorca pozytywnej zależności.


3. Etyka zawodowa psychoterapeuty 

Etyka zawodowa opiera się na przyjętych przez psychoterapeutę zasadach dotyczących warunków pracy, odpowiedzialności za proces terapeutyczny, postawy neutralności przekonań, płatności, superwizji i rozwoju zawodowego, poufności informacji, specyfiki relacji pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem, jak również wystąpień publicznych, reklamy i współpracy z innymi terapeutami. 


4. Setting


Setting czyli kontrakt terapeutyczny są to zasady, na podstawie których prowadzę psychoterapię. Poniższe ramy obowiązują każdego mojego pacjenta i są takie same dla wszystkich. Dzięki temu osoba z którą pracuję może mieć pewność, że w pracy terapeutycznej nie rozdzielam pacjentów według kategorii „lepszy” czy „gorszy”. Jednocześnie, odstępstwo od poniższych zasad jest indywidualnie omawiane z pacjentem i ma unikatowe znaczenie – tak samo jak każdy proces terapeutyczny jest jedyny i niepowtarzalny.


Setting w Gabinecie Psychologicznym Drugi Brzeg Barbara Michno-Wiecheć:

 • 1 - 4 pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny.

 • Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i zaczyna się zawsze od pełnej godziny.

 • Z uwagi na sposób pracy, czas ten nie jest przedłużany ani skracany.

 • Spotkania zwykle odbywają się 1-3 razy w tygodniu, w konkretnym umówionym dniu i o stałej umówionej godzinie.

 • Psychoterapeuta zapewnia obecność w Gabinecie Psychologicznym na wyłączność dla pacjenta w ustalonym terminie i przez ustalony czas.

 • Pełna opłata za sesję dotyczy każdego spotkania. Spóźnienie lub nieobecność na spotkaniu nie zwalnia pacjenta z opłaty za sesję.

 • Gabinet Psychologiczny nie pobiera opłat za spotkanie, które zostanie odwołane z powodu psychoterapeuty. W takim wypadku, jeśli będzie istniała taka możliwość, terapeuta może zaproponować inny termin spotkania w danym tygodniu (wtedy spotkanie jest płatne).

 • 14 dni wolnych od pracy (święta stałe i ruchome):

  • 1 i 6 stycznia,

  • Poniedziałek Wielkanocny,

  • 1 i 3 maja,

  • Boże Ciało,

  • 15 sierpnia,

  • 1 i 11 listopada,

  • Wigilia, Pierwszy i Drugi Dzień Bożego Narodzenia,

  • Sylwester.