Badania Psychologiczne Rencistów - ZUS, Renta Socjalna

 

Cel Badania Psychologicznego

Celem badania psychologicznego w kierunku ustalenia niezdolności do pracy jest ocena funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego osoby badanej. W tym kierunku wykonujemy szereg badań, aby jak najlepiej opisać stan psychiczny, kondycję psychofizyczną badanego.Badania Psychologiczne Rencistów

 

Kto Może się Ubiegać o Rentę

Orzeczenie o kwalifikacji niezdolności do pracy wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po uprzednim złożeniu w oddziale ZUS odpowiednich dokumentów (m.in. zaświadczenia lekarskiego oraz dodatkowych badań pozwalających na ustalenie stopnia niezdolności do pracy). Najczęściej są to osoby, które:

  • uległy wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzeń ciała oraz zaburzeń funkcjonowania psychicznego,
  • doznały poważnego neurologicznego uszczerbku na zdrowiu (udar, afazja, padaczka, krwiak mózgu),
  • w wyniku długotrwałej choroby nie są zdolne do kontynuowania lub podjęcia pracy (najczęściej z powodu zaawansowanej depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, nerwicy natręctw, bulimii).

Kto Orzeka o Przyznaniu Renty

Orzekanie o przyznawaniu niezdolności do pracy (częściowej, całkowitej oraz całkowitej niezdolnolności do samodzielnej egzystencji) leży w rękach lekarza orzecznika ZUS, na podstawie odpowiednich dokumentów.

 

Podstawa Prawna

  • ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2711).

Jeśli są Państwo zainteresowani badaniami w Gabinecie Psychologicznym Drugi Brzeg, zapraszam do kontaktu oraz zapoznania się z przebiegiem badania.