Skutki Depresji Poporodowej Nieleczonej

Zdjęcie
Dodano dnia 18.01.2016

Depresja poporodowa - ten temat przewija się stale, bez względu na porę roku. Kobiety zgłaszające się po pomoc telefonują z ogromną rezygnacją w głosie, co oznacza, że zdecydowały się poszukać wsparcia, gdy objawy są już bardzo silne. Czasami o tę pomoc proszą mężowie zaniepokojeni dziwnym zachowaniem swych żon. Coś, co łączy te okoliczności, to czas, który mija od wystąpienia pierwszych symptomów depresji. Jeśli kobieta już wcześniej miała zaburzenia natury afektywnej, szybciej się decyduje na wizytę u specjalisty, gdyż wie, z czym może się to wiązać i nie chce po raz kolejny przez to przechodzić. Młode mamy, które pierwszy raz doświadczają poporodowych zaburzeń nastroju, często mylą je z baby bluesem, chcą sobie poradzić same, wstydzą się poprosić o pomoc, przyznać, że z czymś sobie nie radzą. Taki stan może trwać wiele miesięcy, zanim przyjmie formę zaawansowanej już depresji.

Skutki Depresji Poporodowej

Konsekwencje Depresjii Dotykające Matkę:

 • nasilenie się objawów depresji poporodowej u matki,
 • brak satysfakcji z życia, aktywności,
 • pogorszenie relacji małżeńskiej - częste konflikty, kryzys małżeński, zdrady, rozwód,
 • pogłębiająca się samotność,
 • wycofywanie się z roli matki - wobec niemowlęcia i pozostałych dzieci,
 • zdecydowane osłabienie więzi matki z dzieckiem,
 • wysokie ryzyko popełnienia samobójstwa oraz zrobienia krzywdy dziecku, 
 • nawracanie głębokich zaburzeń afektywnych po kolejnych porodach.


Konsekwencje Dotykające Dziecko:

 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • kłopoty z koncentracją uwagi,
 • niższy poziom inteligencji,
 • problemy emocjonalne, 
 • problemy z dostosowaniem społecznym, 
 • kłopoty wychowawcze,
 • w skrajnych sytuacjach choroby psychiczne.


Powyższe konsekwencje nieleczonej depresji poporodowej są zbyt poważne, aby ten temat bagatelizować. Jak widać, skutki depresji dotykają nie tylko samą kobietę (mimo iż ona właśnie najbardziej ich doświadcza), ale także jej relację z mężem, dzieckiem, pozostałymi członkami rodziny. Nierzadko kończy się to tragicznie - rozpadem rodziny lub śmiercią (matki lub/i dziecka). Jeśli kobieta wcześniej miała już jakiekolwiek problemy emocjonalne, rodzina, najbliżsi bywają czujni, uważniej przypatrują się młodej mamie, gotowi są nieść wsparcie. Wiele jednak jest sytuacji, gdy nic nie wskazywałoby na to, że młoda mama popadnie w depresję, nie zdradza żadnych objawów, wręcz przeciwnie - tryska energią i zapałem w opiece nad dzieckiem, jest świetnie zorganizowana, mimo braku snu wypoczęta - takie zachowanie nazywamy depresją maskowaną, a to jest emocjonalna bomba z opóźnionym zapłonem.

Wiele okoliczności może wpłynąć na powstanie i rozwój depresji poporodowej. Przyglądajmy się więc kobietom, które mają małe dzieci, gdyż objawy depresji mogą wystąpić nawet do 12 miesięcy po porodzie.


Dodaj własną opinię
Zaloguj się aby dodać opinię