Osobowość Schizoidalna - Objawy, Leczenie, Psychoterapia Zaburzeń

Zdjęcie
Dodano dnia 14.08.2015

Osobowość schizoidalna jest dość rzadkim zaburzeniem.  Mimo iż może przypominać charakter schizoidalny, schizofrenię lub autyzm, ma inne spektrum znaczących objawów, inną etiologię i sposób leczenia. Osoby z osobowością schizoidalną nie popadają w całkowitą izolację umysłową i emocjonalną względem otoczenia, nie pojawiają się u nich objawy wytwórcze (czyli urojenia i omamy, charakterystyczne dla schizofrenii), nie charakteryzują się przymusem powtarzania czynności typowym dla autyzmu.


Schizoidalny Typ Osobowości - Objawy

Kryteria diagnostyczne ICD-10

 • brak lub znikome działania służące przyjemności,
 • chłód emocjonalny,
 • ograniczona zdolność wyrażania emocji wobec innych,
 • niezainteresowanie pochwałami i krytyką,
 • brak zainteresowania doświadczeniami seksualnymi,
 • preferencja samotnictwa,
 • pochłonięcie introspekcją,
 • brak bliskich związków,
 • niewrażliwość wobec norm społecznych.

Kryteria diagnostyczne DSM-IV

 • brak ochoty na zawieranie bliskich związków oraz czerpanie z nich przyjemności, wliczając w to bycie członkiem rodziny,
 • niemal ciągłe wybieranie zajęć samotniczych,
 • małe – o ile jakiekolwiek – zainteresowanie doświadczeniami erotycznymi z innymi ludźmi,
 • czerpanie przyjemności z niewielu – o ile jakichkolwiek – rodzajów zajęć,
 • brak bliskich przyjaciół lub powierników innych niż bezpośredni krewni,
 • wrażenie bycia obojętnym na pochwały czy krytyki wygłaszane przez innych,
 • okazywanie chłodu emocjonalnego, dystansu lub spłaszczonej uczuciowości.


Specyfika Osobowości Schizoidalnej

Osoby z osobowością schizoidalną pogrążone są w świecie własnych fantazji, przy zachowaniu adekwatnego kontaktu z rzeczywistością. Często są bardzo ambitne, wykształcone, wywiązujące się z obowiązków zawodowych, sumienne. Wybierają zajęcia, zawody nie wymagające bliższego kontaktu z innymi ludźmi, najlepiej czują się w swoim własnym towarzystwie, nie doświadczają potrzeby bliższych relacji z innymi ludźmi. Pomimo zauważalnego chłodu emocjonalnego, jaki prezentują na zewnątrz, mają wiele interesujących przemyśleń i związanych z nimi emocji, których nie potrafią wyrazić, okazać, przez co otoczenie odbiera je jako samotników, dziwaków, ekscentryków.

Charakterystyczne dla osób z osobowością schizoidalną jest dość dosłowne, konkretne, postrzeganie świata. Z jednej strony mają bogatą wyobraźnię, a z drugiej, trudno u nich o symbolizację tego, co przeżywają, doświadczają. Podobnie dzieje się w relacjach z innymi, potrafią sporo myśleć o specyfice relacji, zrozumieniu mechanizmów, jednak w bezpośrednim kontakcie nie są zainteresowane wymianą emocjonalną, zaangażowaniem, kontaktami seksualnymi. W przypadku kobiet schizoidalnych typowe jest to, iż pomimo modnego ubioru, interesujących dodatków, trudno jest zauważyć u nich psychiczne kobiece cechy (tak jakby były one aseksualne w znaczeniu fizycznym i psychicznym). Można powiedzieć, że osoby z osobowością schizoidalną wydają się być płaskie, monotonne, jednowymiarowe, nieciekawe, gdyż ogólnie wiele spraw toczy się u nich na tym samym poziomie, wypowiedzi mają tę samą temperaturę, bez względu na temat, ważność sytuacji.


Osobowość Schizoidalna - Leczenie, Psychoterapia Zaburzeń

Leczenie osób z osobowością schizoidalną to przede wszystkim próba odszukania i nazywania emocji. Często jest to problem, gdyż ta grupa pacjentów zwykle okazuje brak zainteresowania emocjonalnym życiem. Na terapię trafiają, gdyż czasem pojawiają się u nich objawy somatyczne, narastają konflikty w pracy zespołowej spowodowane brakiem ciepła emocjonalnego, zbyt dosłownym traktowaniem innych, brakiem podporządkowania się normom. Z uwagi na fakt, że to zaburzenie powstaje w bardzo wczesnym okresie życia, zadaniem terapeuty (podobnie jak w procesie wychowywania małego dziecka) jest odczytywanie i nazywanie stanów emocjonalnych, jakie wyrażane są głównie poprzez objawy fizyczne oraz racjonalizację. Jest to zwykle długi i mało satysfakcjonujący proces "przywracania do życia" osób, które w symbolicznym sensie są obumarłe emocjonalnie.

 

Dodaj własną opinię
Zaloguj się aby dodać opinię