Fobia Szkolna Przyczyny, Objawy, Leczenie

Zdjęcie
Dodano dnia 07.07.2015

Fobia szkolna (inaczej skolionofobia, didaskaleinofobia lub nerwica szkolna) to chorobliwy, bardzo silny, nie dający się opanować, nieuzasadniony lęk dotyczący szkoły i wszystkiego, co można ze szkołą kojarzyć. Występuje u 1-5% dzieci w wieku szkolnym, dotyczy zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Jest to rodzaj nerwicy sytuacyjnej, czyli obiekt lękotwórczy (szkoła) wywołuje wszelkie możliwe objawy, które pojawiają się w klasycznej nerwicy. Dziecko ma świadomość tego, że lęk i objawy somatyczne pojawiają się w sposób irracjonalny, jednak nie jest w stanie przezwyciężyć doświadczanych dolegliwości, nie potrafi nad mini panować. Objawy pojawiają się najczęściej w sytuacji, gdy dziecko ma za zadanie konfrontację z obiektem lękotwórczym (np. gdy po weekendzie ma pójść do szkoły, gdy ma się spotkać z kolegami z klasy, nauczycielem, gdy ma się uczyć trudnych przedmiotów), a ustępują, gdy pojawiają się okoliczności wskazujące na skuteczne uniknięcie problemu (czyli gdy dziecko zostaje w domu, gdy rozpoczyna się przerwa weekendowa, świąteczna, wakacyjna).


Przyczyny Fobii Szkolnej

Związane z Sytuacją Rodzinną

 • bardzo wysokie oczekiwania rodziców dotyczące osiągania przez dziecko najlepszych wyników w nauce,
 • karanie dziecka za słabsze stopnie,
 • nadopiekuńczośc rodzicó, brak przyzwolenia na samodzielnośc dziecka,
 • traktowanie przez rodziców szkoły jako czynnika negatywnie motywującego (czyli straszenie dziecka szkołą, nauczycielami, rówieśnikami, opowiadanie strasznych, negatywnych historii szkolnych),
 • nagłe lub długofalowe trudne wydarzenia (śmierć bliskiej osoby, silne konflikty rodzinne, rozwód rodziców, trudności finansowe, uzależnienia, zmiana miejsca zamieszkania),
 • przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna,

Związane ze Szkołą

 • zastraszanie, wyśmiewanie, molestowanie przez rówieśników, 
 • konieczność zależności od grupy rówieśniczej, szczególnie gdy grupa prezentuje inne zasady, niż te, do których dziecko jest przyzwyczajone,
 • zmiana szkoły i związane z nią wyobcowanie,
 • negatywne traktowanie ze strony nauczycieli interpretujących fobię jako rodzaj lenistwa, wagarów, braku chęci do nauki.

Związane z Psychiką Dziecka:

 • silne tendencje perfekcjonistyczne (wywołanie wysokimi oczekiwaniami),
 • wrażliwość na krytykę, 
 • trudności w radzeniu sobie z niepowodzeniami, frustracją, presją rówieśników,
 • niskie poczucie własnej wartości, szczególnie spowodowane widocznymi (fizycznymi) trudnościami dziecka (niepełnosprawność, dysfunkcje ruchowe, zez, jąkanie się, przewlekłe choroby wykluczające dziecko z popularnych w grupie aktywności),
 • brak umiejętności radzenia sobie z lękiem separacyjnym (dziecko bardzo tęskni za mamą),
 • lęk przed nową sytuacją (rozpoczęcie nauki szkolnej, zmiana szkoły, klasy).

 

Fobia Szkolna Objawy


Objawy Somatyczne, czyli Dotyczące Ciała

 • bóle i zawroty głowy,
 • bóle żołądka,
 • bóle i kołatanie serca,
 • bóle kręgosłupa,
 • drżenie kończyn,
 • nagłe uderzenia gorąca,
 • zaburzenia równowagi,
 • moczenie nocne,
 • bezsenność,
 • wymioty,
 • biegunka.

Dotyczące Sfery Poznawczej

 • powstawanie zaburzeń pamięci i koncentracji uwagi,
 • natrętne myśli,
 • przymus powtarzania tych samych czynności,
 • derealizacja czyli zmiany w postrzeganiu rzeczywistości.

W Sferze Emocji

 • nieuzasadniony lęk,
 • nieokreślony niepokój,
 • napady paniki,
 • ogólne przygnębienie,
 • apatia,
 • brak motywacji,
 • utrata możliwości odczuwania przyjemności,
 • poirytowanie,
 • labilność emocjonalna.


Leczenie Fobii Szkolnej

Fobia szkolna, w zależności od siły objawów, jak każda inna postać nerwicy, powinna być leczona dwutorowo - farmakologicznie oraz poprzez psychoterapię. O ile psychoterapia jest postrzegana przez rodziców jako łagodniejsza forma leczenia, tak kontakt z psychiatrą może w pierwszym momencie być przeżywany jako zbyt trudny, aczkolwiek konieczny, gdyż to własnie psychiatra po wnikliwym badaniu ustala, czy istnieje koniecznośc podawania leków.

Nerwica szkolna, pomimo iż jest zaburzeniem występującym rzadko, dotyka nie tylko dzieci, ale także rodziców, którzy bywają przerażeni występowaniem licznych objawów, które nie mają potwierdzenia medycznego. Często praca terapeutyczna polega na pomocy zarówno dziecku (w zrozumieniu,osłabieniu,przezwyciężeniu lęku), jak i rodzicom (w nauce wsparcia dziecka, zrozumienia tego, co dzieje się w sytuacji napadu fobii).

 

Dodaj własną opinię
Zaloguj się aby dodać opinię