Jak Rozróżnić - Nerwica Depresyjna a Depresja Nerwicowa - Objawy i Leczenie

Zdjęcie
Dodano dnia 24.05.2014

Nerwica depresyjna i depresja nerwicowa nie są tym samym zaburzeniem, chociaż często są ze sobą utożsamiane. Zaburzenia nerwicowe łączą się z lękiem, natomiast zaburzenia depresyjne związane są z afektem (czyli nastrojem). W tym rozumieniu, nerwica i depresja mają inne podłoże, inną symptomatologię, dynamikę oraz różnią się sposobem leczenia. 

Nerwica i Depresja - Objawy

Nerwica to zaburzenie, w którym wiodącym objawem jest lęk występujący pod postacią uogólnioną (nerwica lękowa) lub konkretną (fobia). Depresja natomiast jest zaburzeniem afektywnym, w którym charakterystyczne są zmiany nastroju o różnym nasileniu, wraz z towarzyszącymi im możliwymi innymi zaburzeniami (psychicznymi, endokrynologicznymi, neurologicznymi, zakaźnymi lub innymi chorobami).

Objawy nerwicy można podzielić na trzy grupy, do których należą:

a) objawy somatyczne, czyli związane z funkcjonowaniem organizmu

b) objawy poznawcze

c) objawy emocjonalne


Objawy depresji związane są głównie ze znacznym obniżeniem nastroju i należą do nich:

 • zmniejszenie zainteresowań oraz brak odczuwania przyjemności z ich wykonywania,

 • wyraźny spadek lub wzrost masy ciała,

 • bezsenność lub nadmierna senność,

 • spowolnienie lub podniecenie ruchowe,

 • zmęczenie,

 • obniżenie sprawności myślenia,

 • zaburzenia koncentracji uwagi,

 • trudności w podejmowaniu decyzji,

 • nieuzasadnione poczucie winy,

 • obniżone poczucie własnej wartości,

 • nawracające myśli o śmierci,

 • myśli samobójcze. 


Nerwica Depresyjna - Objawy

Polega na tym, że obok występujących u danej osoby wyżej opisanych zaburzeń lękowych, pojawiają się także problemy natury afektywnej (czyli depresyjnej), czyli smutek, apatia, przygnębienie, spowolnienie lub zahamowanie psychoruchowe. Pomimo, że objawy nerwicy depresyjnej mogą występować wtedy w różnym nasileniu i mogą w pewnym momencie wprowadzać niepewność dotyczącą diagnozy, nie mówimy tutaj stricte o depresji.

Depresja Nerwicowa (czyli Dystymia lub Depresyjne Zaburzenie Osobowości) - Objawy 

Ma o wiele łagodniejszy przebieg niż klasyczna depresja (głównie z powodu łagodniejszych i rzadziej występujących myśli i tendencji samobójczych). Objawy dystymii są zbieżne z objawami wyżej przedstawionej depresji, a różnią się nasileniem oraz długością występowania. O ile w klasycznej depresji wystarczy, aby przez 2 tygodnie występowały co najmniej dwa objawy o znacznym nasileniu, tak w dystymii występują wszystkie jednocześnie przez co najmniej dwa lata z około dwumiesięcznymi okresami poprawy nastroju. Zaburzenie to ma spokojniejszy, ale długotrwały przebieg, stąd takie osoby często są postrzegane przez innych jako wiecznie niezadowoleni malkontenci lub pesymiści.

W praktyce można spotkać także zaburzenia lękowo-depresyjne mieszane, co oznacza, że z takim samym nasileniem występują objawy zarówno nerwicy jak i depresji. Postawienie diagnozy często w takim przypadku wymaga dłuższego czasu, gdyż w zależności od kondycji pacjenta, raz będzie można u takiej osoby zaklasyfikować jedno, a raz drugie zaburzenie. Jest to ważne głównie z punktu widzenia leczenia psychiatrycznego.

Leczenie nerwicy depresyjnej i depresji nerwicowej polega na dostosowaniu odpowiednich leków, aby możliwie najbardziej złagodzić występujące objawy. Kluczowym sposobem jednak poradzenia sobie z występującymi objawami jest uświadomienie sobie ich przyczyny, co ma miejsce w drodze psychoterapii. Biorąc pod uwagę symptomatologiczną zawiłość tych zaburzeń, długość trwania objawów oraz ich natężenie, należy pamiętać także o tym, że terapeutyczne leczenie nerwicy depresyjnej i depresji nerwicowej może potrwać kilka lat, aby pacjent odzyskał kontrolę nad własnymi emocjami, uświadomił sobie przyczynę lęku oraz nauczył się nowego sposobu we własnym świecie psychicznym oraz wśród innych ludzi.


Dodaj własną opinię
Zaloguj się aby dodać opinię