Lęk przed Byciem Ocenianym, Krytykowanym - Objawy, Skutki Terapia

Zdjęcie
Dodano dnia 03.01.2019

Lęk przed byciem ocenianym może wywoływać wiele trudności w życiu pacjenta. Lęk przed oceną związany jest z objawami, które są uporczywe, nieoczywiste, podobne do objawów pojawiających się w innych lękowych sytuacjach. W takich sytuacjach może być bardzo trudno ocenić jednoznacznie, czego lęk może dotyczyć, część objawów może być świadoma, część zupełnie nieświadoma, irracjonalna. Czasami bywają sytuacje, w których pacjent deklaruje chęć podjęcia konfrontacji, decyduje się na udział w trudnej sytuacji, a jednocześnie jest to dla niego na tyle trudne, że ostatecznie pojawiają się tendencje ucieczkowe w różnej postaci.


Lęk przed Byciem Ocenianym Objawy

Somatyczne


Poznawcze

 • problemy z koncentracją uwagi,
 • nadmierna koncentracja na własnej osobie (wyglądzie, wypowiedziach, elokwencji),
 • przywiązywanie nadmiernej uwagi do szczegółów,
 • przekonanie, że inni również w takim samym stopniu koncentrują się na pacjencie (zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym kontekście).


Emocjonalne

 • zaniżona samoocena,
 • ciągła koncentracja na własnej osobie,
 • nadwrażliwość na swoim punkcie,
 • napady paniki,
 • uczucie napięcia,
 • poirytowanie,
 • labilność emocjonalna,
 • uczucie uogólnionego, nieuzasadnionego lęku, 
 • ogólne przygnębienie, apatia,
 • spadek motywacji,
 • silna koncentracja na własnych błędach, nieustanne wyliczanie swoich niepowodzeń, 
 • tendencja do rozliczania siebie i innych, wytykania niekompetencji.


Behawioralne

 • wycofywanie się z kontaktów społecznych,
 • tworzenie unikowych sytuacji,
 • unikanie sytuacji lękotwórczych,
 • niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z napięciem (objadanie się),
 • sięganie po alkohol w celu dodania sobie odwagi,
 • proszenie innych o załatwianie własnych spraw,
 • kreowanie sytuacji, w których dana osoba (z pozornie niezależnych przyczyn) nie może wystąpić w swojej sprawie.


Lęk przed Byciem Krytykowanym - Skutki


Główną konsekwencją lęku przed oceną jest ogólne wycofywanie się z relacji lub dążenie do zerwania relacji. Przez to pacjent może dodatkowo czuć się nierozumiany, osamotniony, odrzucony.

 • ograniczenie kontaktów społecznych,
 • powierzchowne relacje, 
 • tendencja do nagłego zrywania relacji,
 • trudności w samorealizacji,
 • bycie nieautentycznym spowodowane tendencją do zaspokajania potrzeb innych ludzi (pacjent chcąc uniknąć oceny, mówi/robi to, co inni chcą usłyszeć/oczekują).


Lęk przed Byciem Ocenianym Psychoterapia

Psychoterapia osób z lękiem przed oceną jest dośc trudna, ponieważ nie wiadomo, jakie słowa pacjent może przeżyć jako zagrożenie i ostatecznie w nagły sposób zerwać relację terapeutyczną. Taka terapia przypomina kroczenie po polu minowym, nigdy nie wiadomo, w którym miejscu można natknąć się na wybuch, który może wszystko zniszczyć. Bywają sytuacje, że pomimo wyjaśnień i omawiania w terapii danych kwestii, deklaracji rozumienia intencji, pacjent nie jest w stanie dopuścić do siebie faktu, że mówienie o trudnych sprawach nie ma na celu krytykowania, wytykania błędów, ale zawiera próbę zrozumienia funkcjonowania pacjenta.

Czasami lęk i to, co za nim idzie jest tak silny, że pacjent nie może utrzymać się w terapii. Pomimo, iż lęki ściśle wiążą się z zaburzeniami nerwicowymi, lęk przed oceną ze strony innych ludzi bywa częstym objawem różnych zaburzeń (np. może występować w osobowości paranoicznej, niedojrzałej, unikającej, borderline czy narcystycznej). W takich sytuacjach trudno omawiać tylko jeden czynnik (lęk), koniecznie trzeba brać pod uwagę inne ważne aspekty.

Dodaj własną opinię
Zaloguj się aby dodać opinię