Jaki Lekarz Leczy Nerwicę - Do kogo Pójść z Nerwicą

Zdjęcie
Dodano dnia 14.11.2017

Nerwica jest dość skomplikowanym zaburzeniem, które zarówno w specyfice objawów, jak i w ich częstotliwości, różnorodności, nie jest tak proste do zdiagnozowania. Pacjenci doświadczając szerokiego spektrum dolegliwości odwiedzają wiele gabinetów specjalistów, w poszukiwaniu przyczyny. Bywają sytuacje, gdy przez wiele miesięcy czy lat leczą się z powodu choroby somatycznej, zmieniane są im leki, które zwykle nie przynoszą ulgi w ich cierpieniu. Jeśli lekarz dopuszcza możliwość działania czynnika psychicznego w pojawieniu się objawów somatycznych, skieruje pacjenta na konsultację w tym kierunku. Problem polega na tym, że przecież w pierwszej kolejności lekarz musi wykluczyć istnienie choroby somatycznej, więc i tutaj ma miejsce mechanizm błędnego koła dotyczącego uporczywego poszukiwania choroby somatycznej, która de facto nie istnieje, a pacjent realnie doświadcza jej objawów. Specjalista musi więc sprawdzić dokładnie co jest przyczyną pojawiania się symptomów chorobowych, a w przypadku zaburzeń nerwicowych często dzieje się tak, że po wykluczeniu jednej choroby, w niedługim czasie pacjent może odczuwać inne dolegliwości, przez co powraca na drogę diagnostyczną i historia zatacza krąg (co często ma miejsce w sytuacji zaburzeń hipochondrycznych). Dodatkowo cała ta sytuacja powiązana jest z lękiem o własne zdrowie lub życie (gdy mają miejsce napady paniki).


Wędrówka po Specjalistach

  • lekarz rodzinny - tu często zaczyna się droga diagnostyczna, gdy u pacjenta pojawiają się objawy somatyczne, a lęk z nimi związany jest jeszcze w łagodnej postaci. Lekarz rodzinny może podejmować leczenie, skierować na podstawowe badania, a gdy wyczerpie swoje możliwości, kieruje pacjenta do lekarza specjalisty,
  • lekarz specjalista - jeśli objawy dotyczą konkretnego organu wewnętrznego, czyli najczęściej jest to kardiolog, gastrolog, ortopeda, 
  • lekarz neurolog - gdy pojawiają się objawy lękowe w połączeniu z zawrotami i bólami głowy, migreną, omdleniami, wtedy pacjenci mogą od razu kierować się do neurologa, gdzie mogą otrzymać pomoc na jakiś czas,
  • SOR - gdy pacjent doświadcza silnych, ostrych objawów nerwicowych (napadów duszności, kołatania serca, bólu głowy, żołądka) i potrzebuje szybkiej pomocy,
  • psycholog - tutaj konieczne jest rozeznanie w kwestii kompetencji. Zdarza się, że pacjenci mówią, że chodzili do psychologa lub na terapię i że nic ona nie wniosła. Można się w tym miejscu doszukiwać nieświadomych mechanizmów pacjenta, przez które pomoc była niemożliwa. Jednak gdy pacjent udaje się do psychologa (osoby, która jedynie ukończyła studia psychologiczne i nie ma przygotowania terapeutycznego, czyli nie ma ukończonego szkolenia w kierunku prowadzenia psychoterapii/nie jest w trakcie takiego szkolenia), to taka pomoc również będzie skazana na niepowodzenie. Psycholog może pomóc w odnalezieniu doraźnego sposobu poradzenia sobie z objawami, może pokierować dalej, ale nie poprowadzi psychoterapii. Pacjent można więc jeszcze bardziej w tym względzie czuć się wyobcowany, skazany na nerwicę już na zawsze, gdy "nawet psycholog nie może pomóc". Owszem, nie może, jeśli nie ma do tego odpowiednich kompetencji.

Ta droga jest dla pacjentów długa, wyczerpująca i bardzo kosztowna. Niestety, nie przynosi również długotrwałej ulgi, ponieważ zwykle po tym, gdy pacjent dowiaduje się, że nie choruje na chorobę somatyczną, mogą pojawiać się ciągle te same objawy, tylko o większym natężeniu, lub mogą pojawiać się inne (również natury nerwicowej), co powoduje, że proces diagnostyczny trzeba zacząć od nowa.


Jaki Lekarz Leczy Nerwicę

Lekarz psychiatra - te słowa naczęściej wzbudzają wiele lęku i niepokoju, ponieważ ciągle leczenie psychiatryczne kojarzone jest ze skrajnymi przypadkami chorób psychicznych, hospitalizacją. Taki stereotyp wywołuje negatywne emocje i niechęć do podjęcia odpowiedniego w tym wypadku leczenia. Trudno jest dopuścić taką możliwość, że lekarz psychiatra pomaga w uporaniu się z objawami nerwicowymi. Jednak i tutaj można złapać się w pułapkę, ponieważ leczenie psychiatryczne można potraktować jako jedyną drogę, ale w rzeczywistości sama farmakoterapia jest niewystarczająca. Pomoc psychiatry jest konieczna, gdy objawy nerwicy nie pozwalają na swobodne codzienne funkcjonowanie. To jest jednak tylko część leczenia.


Leczenie Nerwicy - Psychoterapia


Psychoterapeuta
- osoba, która prowadzi psychoterapię. Może być to psycholog, pedagog, socjolog, lekarz psychiatra, który ma jednocześnie przygotowanie do prowadzenia psychoterapii. Ważne jest to, że nie każdy lekarz psychiatra jest psychoterapeutą (podobnie jak nie każdy psycholog jest psychoterapeutą). Psychoterapeuta to osobny zawód, chociaż często utożsamiany właśnie z zawodem psychiatry czy psychologa. Poza tym, w psychoterapii istnieje wiele podejść (nurtów), które skupiają się wokół różnego rozumienia źródeł problemów pacjenta, terapeuci pracują z różną częstotliwością, określonym czasem trwania terapii, różnymi metodami - to także jest ważne podczas wyboru osoby, która ma leczyć pacjenta.

Zaburzenia nerwicowe powstają na skutek nieuświadomionych wewnętrznych konfliktów, co oznacza, że samo stosowanie lekarstw ich nie rozwiąże. Kluczowa jest relacja terapeutyczna, rozmowa - i tego pacjenci obawiać się najbardziej, że staną się zależni od terapeuty, że trzeba będzie się zaangażować w coś, co jest nowe, nieznane. Jednak to właśnie poprzez psychoterapię pacjent ma możliwość przepracowania swoich problemów, dotarcia do źródła objawów, połączenia ich z tym, co dzieje się w emocjach, rozwiązania konfliktu i nauczenia się nowego funkcjonowania. Na to jednak potrzeba sporo czasu, co może odstraszać, ponieważ gdy pacjent zaczyna doświadczać objawów, oczekuje natychmiastowej pomocy i ulgi w cierpieniu. Trudno mu uwierzyć w to, że właśnie dzięki zaangażowaniu w terapię, z czasem objawy mogą ulec zdecydowanemu złagodzeniu lub całkowicie ustąpić, że zmieni się jego jakość życia.

Dodaj własną opinię
Zaloguj się aby dodać opinię