Uzależnienie Emocjonalne od Partnera - Objawy, Przyczyny, Terapia

Zdjęcie
Dodano dnia 24.04.2017

Uzależnienie emocjonalne od partnera polega na tym, że osoba myśli o partnerze, przeżywa go jako osobę niezbędną do życia, jest głęboko przekonana, że sobie bez partnera nie poradzi, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Taka postawa przejawia się w sposobie myślenia o sobie, innych ludziach, rzeczywistości, jest widoczna w działaniu, świecie emocji. Uzależnienie emocjonalne dotyczy nie tylko relacji partnerskich (chociaż tutaj najwyraźniej je widać), może dotyczyć również relacji przyjacielskich, koleżeńskich.

Uzależnienie Emocjonalne od Partnera - Objawy


Uzależnienie od partnera w dużej mierze łączy się z cechami osobowości zależnej, a są to:

 • pozwalanie innym na przejmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje,
 • podporządkowywanie potrzeb potrzebom innych,
 • niechęć do stawiania wymagań osobom, od których jest się zależnym,
 • obawa przed niezdolnością do zatroszczenia się o siebie wynikająca z osamotnienia, powodujące dyskomfort,
 • obawa przed opuszczeniem,
 • ograniczona zdolność podejmowania decyzji bez radzenia się innych.

 • trudność podejmowania codziennych decyzji bez ciągłych rad i wsparcia ze strony innych,
 • potrzeba, żeby inni brali na siebie odpowiedzialność za większość istotnych sfer naszego życia,
 • trudności w wyrażaniu niezadowolenia z innych spowodowane obawą przed utratą wsparcia lub aprobaty,
 • trudności w inicjowaniu projektów lub robieniu czegoś samemu, wynikające raczej z braku zaufania do własnych sądów lub zdolności, niż z braku motywacji czy energii,
 • nadmierne starania w celu uzyskania wsparcia psychicznego ze strony innych, prowadzące do ofiar polegających na robieniu rzeczy nieprzyjemnych,
 • poczucie niewygody lub bezradności, kiedy jest się samemu, wynikające z wyolbrzymionych obaw co do bycia zdolnym do zaopiekowania się samym sobą,
 • gwałtowne poszukiwanie nowych związków jako źródeł opieki i wsparcia, gdy bliskie związki się kończą,
 • nierealistyczne zaabsorbowanie lękami przed byciem pozbawionym opieki (of being left to take care of himself or herself).

W relacji z partnerem

 • partner jest przeżywany jako rodzic, czyli nieadekwatnie do swojej roli,
 • naprzemienne traktowanie partnera - raz jako rodzica, raz jako partnera,
 • wchodzenie w rolę dziecka w relacji z partnerem,
 • partnerowi trudno jest liczyć na wsparcie takiej osoby, ponieważ ciągle to on jest delegowany do udzielania wsparcia, przejęcia odpowiedzialności, 
 • powoduje to odbieranie satysfakcji na wielu płaszczyznach związku, życia,
 • bezkrytyczne zgadzanie się na wszystko, chęć przypodobania się wielu osobom (w tym partnerowi) jest przejawem braku granic, co jest często obszarem generującym wiele konfliktów w związku,
 • ciągłe dopytywanie o zdanie, upewnianie się w codziennych czynnościach, planach, dopytywanie o myśli, uczucia jest wyznacznikiem dobrego nastroju, co również jest oznaką braku granic, braku oddzielenia ja od nie-ja,
 • mechanizm osaczenia, "uwieszenia się" na partnerze prowokuje odrzucenie i może być czynnikiem prowokującym wiele zachowań bierno-agresywnych,
 • mogą pojawiać się objawy nerwicowe lub depresyjne w sytuacjach, które stanowią zagrożenie (które rozluźniają dotychczasową więź).


Przyczyny


Przyczyną uzależnienia emocjonalnego od drugiej osoby jest sposób budowania relacji we wczesnym dzieciństwie, zwłaszcza w okresie separacyjnym, gdy małe dziecko uczy się rozluźniania relacji z matką. Te doświadczenia mają duże znaczenie w kształtowaniu się osobowości. Osoby uzależnione emocjonalnie od partnera to często osoby, których trudne doświadczenia związane są również z patologicznym systemem rodzinnym, w którym się wychowały, czyli osoby z późniejszym syndromem DDA lub DDD. W dorosłym życiu osoby uzależnione emocjonalnie można spotkać w grupie osób z osobowością zależną, borderline, przejawiające przemoc w relacjach z innymi.


Leczenie - Terapia


Psychoterapia osób uzależnionych od partnera opiera się przede wszystkim na ustaleniu i przestrzeganiu przejrzystych zasad. Z uwagi na to, że te osoby mają problemy ze stawianiem, jak i stosowaniem się do granic innych ludzi. Długi czas zajmuje właśnie ustalanie i uszczelnianie granic na różnych płaszczyznach życia (fizycznego, bytowego, emocjonalnego, społecznego). Częstą trudnością dla tych pacjentów jest właśnie postawienie warunków przez terapeutę, które zwykle są przeżywane jako brak zrozumienia, ciepła, a terapeuta traktowany jest jako zimny, bezduszny. Zatem czas, aby przepracować te trudne schematy, jest spory, ponieważ każdy w terapii idzie swoim tempem, w grę wchodzą różne doświadczenia i okoliczności życia. Jednak podjęta terapia daje zadowalające efekty, zarówno osobiste, jak i widoczne w relacji z partnerem.

 

Dodaj własną opinię
Zaloguj się aby dodać opinię