Przemoc w Szkole Przykłady, Przyczyny i Skutki

Zdjęcie
Dodano dnia 27.01.2016

Przemoc definiowana jest jako wszelkie nieprzypadowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające sie do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnej relacji (K.Pospiszyl). Według Amerykańskiego Centrum Pomocy Dzieciom Pokrzywdzonym i Zaniedbanym, przemoc to fizyczne lub umysłowe działanie na szkodę, wykorzystywanie seksualne, zaniedbywanie lub maltretowanie dziecka poniżej 18 roku życia przez osobę odpowiedzialną za pomyślny jego rozwój, oraz działania, które stanowią zagrożenie dla jego rozwoju. Ogólnie przyjmuje się, iż sprawcami przemocy są osoby dorosłe, jednak nie jest to regułą. W szkołach występuje zjawisko przemocy, która stosowana jest przez uczniów wobec innych uczniów.

 

Fakty

 

 • 14-letni Dominik z Bieżunia powiesił się na sznurówkach, gdyż nie był w stanie poradzić sobie z ubliżaniem kolegów (był nazywany "pedziem", ponieważ ubierał spodnie "rurki" - tak jak zdecydowana większość gimnazjalistów, których idole także noszą takie ubrania). Był szarpany, dręczony, rzucano w niego kamieniami.
 • 14-letnia Ania powiesiła się na dziecięcej skakance po tym, jak koledzy w szkole rozebrali ją, dotykali i filmowali całe zajście, a świadkami tego byli jeszcze inni uczniowie.
 • 15-letni Mikołaj był dręczony przez kolegów w szkole z powodu rudego koloru włosów. Odebrał sobie życie (znaleziono go w lesie z workiem foliowym na głowie). Pomimo iż nie stwierdzono, że dręczenie było bezpośrednią przyczyną samobójstwa, koledzy którzy się nad nim znęcami zostali skazani przez sąd na 60 godzin prac społecznych.
Takich przykładów zapewne jest więcej. Przemoc w szkole nie zawsze kończy się tragicznie, nie mniej jednak jej skutki są bardzo dotkliwe i czasami ciągną się przez całe życie.

 


Przemoc w Szkole Przykłady

Fizyczne

 • szturchanie, 
 • popychanie, 
 • bicie, 
 • kopanie, 
 • opluwanie, 
 • szarpanie, 
 • niszczenie rzeczy, 
 • zamykanie w pomieszczeniu, 
 • okradanie,
 • zabieranie pieniędzy,

Psychiczne

 • ubliżanie, przezywanie, 
 • obmawianie, 
 • zastraszanie, grożenie,
 • szantażowanie,
 • wyśmiewanie, upokarzanie przy innych, 
 • nękanie, chodzenie i sprawdzanieco ofiara robi, sprawdzanie prywatnych rzeczy (pamiętnik, telefon komórkowy, listy),
 • wypieranie się, przerzucanie winy i odpowiedzialności na ofiarę,
 • robienie i upublicznianie zdjęć, nakręcanie filmików kompromitujących ofiarę.

Niewerbalne

 • mimika i gesty symbolizujące wrogie nastawienie, 
 • chrząkanie, śmianie się gdy ofiara coś mówi, robi, tym samym prowokowanie innych do współudziału w wyśmiewaniu,

Seksualne

 • molestowanie - dotykanie, rozbieranie, 
 • gwałcenie.


Przemoc może występować incydentalnie lub długotrwale (wtedy mówimy o znęcaniu się), może być stosowana przez rówieśników, ale także przez nauczycieli.


Przemoc w Szkole Przyczyny

Przemoc w szkole związana jest z wieloma czynnikami. Zazwyczaj osobą doświadczającą przemocy jest taki nastolatek, który z jakiegoś powodu jest inny niż pozostali, czyli mają tu udział takie aspekty, jak:

 • choroba,
 • czynniki związane z wyglądem (kolor włosów, okulary, budowa ciała, nadwaga lub niedowaga, styl ubierania się),
 • usposobieniem dziecka (nieśmiałość, niepewność),
 • status społeczny, materialny, wykształcenie i praca rodziców,
 • zainteresowania (gra na instrumentach, sport) nieaprobowane przez grupę rówieśniczą,
 • brak chęci podporządkowania się grupie wraz z brakiem siły do odparcia ataków.

Osoby stosujące przemoc w szkole często same doświadczają przemocy w środowisku rodzinnym. Nie zawsze musi być to przemoc fizyczna czy seksualna, może to być tak zwana "zimna przemoc", która jest związana z silnym wycofywaniem miłości, odrzuceniem, gdy dziecko nie spełnia oczekiwań rodziców. Sprawcami przemocy bywają dzieci z tak zwanych "dobrych domów", w których jest wysoki status materialny, pozycja społeczna, ale także bardzo wysokie wymagania oraz konsekwencje popełnianych przez dziecko błędów. W szkole odreagowują sytuację, a przemoc jest środkiem, dzięki któremu mają poczucie, że kontrolują sytucję, mają wpływ na swoje życie.


Przemoc w Szkole Skutki

 • zamknięcie się w sobie,
 • uciekanie w świat wewnętrznych przeżyć i fantazji, 
 • wagarowanie, 
 • objawy nerwicowe,
 • depresja,
 • bezsenność,
 • problemy wychowawcze,
 • przestępczość, 
 • unikanie szkoły, fobia szkolna,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • samookaleczanie,
 • stosowanie dopalaczy, narkotyków, alkoholu,palenie papierosów, 
 • stres posttraumatyczny (PTSD),
 • próby samobójcze, samobójstwa.

 

Gdzie Szukać Pomocy

Każda forma przemocy jest niedopuszczalna. Są sytuacje, w których wydaje się, że pojedynczy indycent więcej razy nie będzie miał miejsca. Tak bywa do czasu, gdy sprawca przemocy poczuje się bezkarny, gdy ma ciche przyzwolenie i podziw pozostałych osób, gdy grozi, zastrasza, manipuluje innymi. W wielu przypadkach z drobniejszymi aktami przemocy dzieci potrafią sobie poradzić same, jednak te pojedyncze przejawy agresji często przybierają na sile i wtedy koniecznie trzeba zareagować.

Przemocy nie można w żadnym wypadku ukrywać, trzeba o niej komuś powiedzieć. Dziecko przede wszystkim musi czuć wsparcie w rodzinie, mieć zaufanie do rodziców i mówić o tym, co dzieje się w szkole. Może także zwrócić się z tym do nauczyciela, do którego ma największe zaufanie, pedagoga szkolnego, psychologa, przyjaciela. Bardzo ważne jest, aby dorośli nie podważali tego, co dziecko mówi, nie negowali, nie bagatelizowali. Dla niektórych dzieci już samo powiedzenie dorosłemu o tym, co dzieje się w świecie rówieśniczym wiąże się z silnym napięciem, jeśli dorosły nie uwierzy dziecku, może już nie być szansy, aby mu pomóc, ponieważ dziecko może zamknąć się w swoim świecie w poczuciu osamotnienia i bezradności. Jeśli dziecko czuje się w jakiś sposób dręczone przez innych, koniecznie trzeba się temu przyjrzeć.

Dziecko sobie samo nie poradzi ze znęcaniem, nękaniem, dlatego powinno mieć maksymalne wsparcie w dorosłych. W niektórych sytuacjach wystarczy ingerencja nauczyciela, dyrektora, rozmowa rodziców skonfliktowanych dzieci w obecności wychowawcy lub dyrekcji. Czasami przeba sprawę zgłosić dalej (kuratorium, fundacja zajmująca się problemem przemocy, policja) lub przenieść dziecko do innej szkoły. Każda forma pomocy dziecku jest dobra i ważna. Istotne jest, aby przemoc zostala zatrzymana, a dziecko poczuło silne wsparcie i ochronę oraz doświadczyło tego, że z każdej sytuacji jest wyjście, gdy tylko można liczyć na czyjąś pomoc.

Dodaj własną opinię
Zaloguj się aby dodać opinię